GENERAL

Romii din grupurile marginalizate social pot fi inspectori şi mediatori şcolari

Romii care aparţin grupurilor sociale marginalizate pot fi inspectori şi mediatori şcolari, prevede propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, adoptată marţi de plenul Camerei Deputaţilor.

S-au înregistrat 233 de voturi „pentru”, 3 voturi ‘împotrivă’ şi 61 de abţineri.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în structura inspectoratelor şcolare a unor inspectori proveniţi din grupurile marginalizate din punct de vedere social – romi, precum şi al stabilirii unor condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de mediator şcolar în comunităţile cu populaţie majoritară de etnie romă, prin excepţie de la reglementările generale.