EDUCAȚIE

Tabere de educație outdoor pentru tinerii din centre de servicii sociale;

În perioada 1 iulie 2021-31 ianuarie 2022 se defășoară proiectul “Dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă prin activități outdoor de cunoaștere și dezvoltare personală pentru tineri din centrele de servicii sociale” implementat de asociația Outventure. Romania are aproximativ 20000 de tineri instituționalizați, iar o parte din ei reușesc cu greu să se integreze în societate, drept consecință a lacunelor sistemului, dar și a lipsei de înțelegere a comunității față de acești tineri. Interacționând cu acest grup țintă în calitate de voluntari în centrele de plasament, am identificat nevoia dobândirii unor abilități menite să ușureze parcursul vieții acestor tineri.

.

Considerăm că educația non-formală este de cele mai multe ori o piesă lipsă în dezvoltarea tinerilor, în special a celor din medii defavorizate. Astfel, proiectul a constat în organizarea a 13 tabere de 3 zile pentru 130 de tineri cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani. Am colaborat îndeaproape cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, tinerii participanți provenind din 6 centre de servicii sociale din județul Iași – Centrul de Servicii Sociale „Bucium” Iași, Centrul de servicii sociale “M. Sadoveanu” Pașcani, Centrul de Servicii Sociale Bogdana, Iași, Centrul de Servicii Sociale “Sf.Nicolae” Pașcani, Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban” Iași, Serviciul social “Veniamin Costache” Iași.

.

Primele 6 tabere au fost organizate în regim camping în comuna Bârnova, județul Iași, pe când următoarele 7 în sat Oprișița, județul Vaslui și în comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava. 25 de voluntari din Iași au participat ca formatori la tabere, susținând procesul educativ și logistic, ghidând beneficiarii prin mentorat în perioada dintre module și oferind energia lor pozitivă pe parcursul celor 3 sezoane de tabere.

.

Activitățile specifice alese (jocuri tematice, ateliere creative, drumeții, sesiuni de mentorat, discuții despre sănătatea emoțională și gestiunea relațiilor), activitățile organizatorice cu rol logistic (cazarea la cort, gătirea meselor principale, ateliere de nutriție, igienă personală, gestiunea resurselor, asumarea de responsabilități) au avut intenția de a crea contextul necesar formării de noi comportamente ce duc la dobândirea de abilități de viață independentă. Fără excepție, acestea au reprezentat alegorii ale provocărilor din viața cotidiană, reușind astfel să includem o serie de experiențe profunde într-un interval scurt de timp. Aplicarea unor metode de educatie non-formală într-un context prietenos și activ poate avea un impact pe termen mediu și lung asupra participanților, iar aplicarea acestor metode într-un cadru outdoor a simulat o multitudine de situații reale comasate într-un modul de formare. Dat fiind faptul că cei mai mulți dintre acești tineri părăsesc sistemul de protecție imediat dupa împlinirea vârstei de 18 ani, considerăm că perioada premergătoare acestui moment prezintă o mare vulnerabilitate la situații și comportamente de risc, dar în același timp și o oportunitate extraordinară de dezvoltare personală.

.

Un videoclip ce sumarizează activitatea principală a proiectului poate fi urmărit pe pagina de Youtube:

You are currently viewing a placeholder content from Youtube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

.

Proiect derulat de Asociația Outventure și finanțat prin programul „În Stare de Bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a programului „În stare de bine”.

Mai multe detalii despre programul „În stare de bine” se pot găsit pe website-ului www.instaredebine.ro.

.