ACTUALITATEBREAKING NEWSNAȚIONAL

Șoferii implicați în accidente rutiere ar putea primi mai repede banii pe asigurare. Noi reglementări RCA, în vigoare din 2023

De la 1 februarie 2023, asigurătorii RCA vor fi obligați să transmită în baza de date cu asigurările auto obligatorii noi informații. Acestea vor cuprinde date despre rezervele de daune avizate, istoricul plăților sau respingerii de la plată a despăgubirilor sau despre litigii.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va avea astfel acces în timp real la toate aceste informații. Noile reglementări sunt prevăzute într-o normă publicată recent în Monitorul Oficial.

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România a fost publicată joi, 22 decembrie, în Monitorul Oficial nr. 1243. Aceasta va intra în vigoare de la 1 februarie 2023. Până la 1 martie 2023, asigurătorii RCA vor putea transmite informațiile conform datelor existente înainte de data intrării în vigoare a noilor prevederi.

Potrivit referatului de aprobare, se are în vedere restructurarea și completarea bazei de date cu o serie de date și informații ce privesc daunele avizate în baza contractelor RCA, istoricul modificărilor rezervei de daune avizate, a plăților sau respingerii de la plată a despăgubirilor.

Aceste informații urmează a putea fi accesate de către ASF, analizate și utilizate atât în procesul de supraveghere și control pe care autoritatea noastră îl desfășoară, cât și la realizarea de studii, analize și prognoze la nivel de piață RCA.

„Scopul acestor modificări este acela de a garanta, la orice moment, atât accesul neîngrădit al ASF la informațiile certe, corecte și nealterate ce privesc evoluția rezervei de daune avizate a fiecărui asigurător RCA, cât și la nivel de piață și totodată, evidențierea înregistrării în timp a modificărilor efectuate asupra acestei rezerve în raport cu data plății sau respingerii de la plată a dosarului de daună pentru care a fost constituită”, se mai arată în referatul de aprobare al normei ASF.

Astfel, asigurătorii RCA vor transmite prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto (AIDA) încheiate pe teritoriul României informații complete și corecte referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate și pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv:

 • valabilitatea contractului RCA;
 • data denunțării, rezilierii, suspendării contractului RCA, după caz;
 • numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/BI ale conducătorilor auto declarați;
 • informații privind decontarea directă, în situația în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părți a modalității de decontare directă și dacă dauna este instrumentată prin această modalitate;
 • informații privind răscumpărarea, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 23 din Legea nr. 132/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 • clasa bonus-malus.

Noua normă ASF impune asigurătorilor să transmită noi informații în baza de date AIDA, gestionată în prezent de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR), la care ASF nu are acces complet.

„În scopul supravegherii activității de asigurare desfășurate de către asigurătorii RCA, BAAR pune la dispoziția ASF mijloacele tehnice necesare accesării în timp real a tuturor informațiilor transmise de către societăți în baza de date”, prevede documentul.

Ce date vor fi obligați asigurătorii RCA să transmită

Potrivit normei, asigurătorii transmit prin sistem informatic către baza de date informații complete și corecte referitoare la daunele înregistrate și rezerva de daună avizată.

Transmiterea informațiilor se va realiza zilnic pentru toate daunele avizate, iar acestea cuprind:

 • datele de identificare ale contractului de asigurare;
 • numărul dosarului de daună;
 • informații referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vătămări ale integrității corporale sau ale sănătății ori privind decesul;
 • numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/BI ale conducătorului auto responsabil de producerea accidentului și atributul suplimentar, dacă este una dintre persoanele declarate în contractul RCA;
 • numărul de identificare a vehiculelor implicate în eveniment, serie caroserie sau serie șasiu;
 • data producerii evenimentului;
 • locul producerii evenimentului, intern — România sau extern — alte state;
 • data avizării daunei;
 • data constatării prejudiciilor;
 • rezerva de daună avizată înregistrată inițial;
 • reevaluarea rezervei de daune avizate, dacă este cazul;
 • data reevaluării rezervei de daune avizate, dacă este cazul;
 • data înregistrării cererii de despăgubire;
 • despăgubirea achitată și dacă plata este parțială sau finală;
 • data plății despăgubirii;
 • data respingerii pretențiilor de despăgubire, dacă este cazul;
 • regres, dacă este cazul;
 • litigiu, dacă este cazul;
 • data prescrierii dreptului de a solicita plata despăgubirilor, dacă este cazul.

Vezi AICI baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României

sursa: asfromania.ro