ACTUALITATENAȚIONAL

Premieră în România la o instituție de stat – toleranță zero față de hărțuirea sexuală

Societatea Națională a Apelor Minerale devine prima companie cu capital integral de stat care adoptă o politică de toleranță zero față de hărțuirea sexuală și comportamentul neadecvat la locul de muncă, după ce Consiliul de Administrație al Societății a aprobat această politică, la propunerea Directorului General al Societății, Alin Udriște. Politica conține o declarație a Directorului General al SNAM, precum și un Ghid standardizat privind hărțuirea pe criteriul de sex și hărțuirea morală la locul de muncă.

Astfel, potrivit decumentelor propuse de către Directorul General al SNAM și aprobate de CA, se prevede că: “prin adoptarea și implementarea prevederilor ghidului, instituția se angajează să asigure un mediu sigur pentru toți angajații, fără discriminare pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice în care se respectă și se promovează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Asigurarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați este fundamentală și orice formă de manifestare a relațiilor de putere dintre bărbați si femei este stric interzisă, fiind considerată o formă de încălcare a demnității umane și de creare a unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Instituția va aplica o politică de toleranță zero pentru hărțuirea pe criteriul de sex și hărțuirea morală la locul de muncă, va trata cu seriozitate și promptitudine toate incidentele și va investiga toate acuzațiile de hărțuire. În cadrul instituției, se va sancționa disciplinar orice persoană despre care s­a dovedit că a hărțuit o altă persoană, acestea putând duce inclusiv până la concedierea de la locul de muncă.

La nivelul instituției, conducerea va asigura un mediu sigur pentru toți angajații, în care toate reclamațiile de hărțuire pe criteriul de sex și hărțuirea morală la locul de muncă vor fi tratate cu seriozitate, promptitudine și în condiții de confidențialitate. În tot procesul de investigare a plângerilor toate persoanele implicate vor fi ascultate și tratate cu respect și considerație egale și se va Evita victimizarea și revictimizarea”.

Directorul General al SNAM, Alin Udriște: “Managementul Societăţii SNAM S.A. a devenit conștient de faptul că responsabilitatea socială și condițiile de muncă sunt de o importanță fundamentală pentru dezvoltarea organizației, concomitent cu respectarea legislației naționale și internaționale în ceea ce privește condițiile și forța de muncă, aceasta fiind responsabilitatea fiecărui angajat al Societăţii și de asemenea implementarea unei politici de toleranţă zero faţă de hărţuirea sexuală la locul de muncă și se asigură ca toți salariații să cunoască prevederile politicii anti-hărțuire la locul de muncă, se asigură de implicarea tuturor angajaților în eliminarea situațiilor de hărțuire la locul de muncă, prin crearea unei abordări pragmatice în gestionarea acestui tip de situații, se asigură de crearea tuturor pârghiilor necesare, pentru ca toate situațiile de comportament necorespunzător să fie semnalate și soluționate, fără a depinde doar de plângerile formale sau informale depuse de angajați.

Totodată, managementul SNAM urmează să numească o persoană responsabilă pentru primirea reclamațiilor și se asigură că angajații conștientizează că vor fi ascultați în situațiile pe care le expun, că nu au constrângeri de orice natură pentru a comunica starea de fapt și că situațiile prezentate sunt tratate cu atenția cuvenită și în deplină confidențialitate.

În contextul toleranței zero față de comportamentul neadecvat la locul de muncă, managementul SNAM demarează toate acțiunile necesare, pentru a se asigura că cei care se dovedesc vinovați de cazurile confirmate de hărțuire sunt tratați în conformitate cu procedura de cercetare disciplinară, în vigoare la nivelul instituției.

Este un pas important pe care SNAM îl face prin adoptarea și implementarea acestei politici. Ne dorim ca prin activități de educare și informare să reușim să facem SNAM un loc de muncă sigur pentru toți angajații. Este ușor de evitat și corectat greșelile pe care cineva le poate face dacă punem accent pe componenta de educare și prevenire a acestui tip de comportament”.