administratieULTIMA ORĂ

Risc iminent de accident ecologic în Suceava, la depozitele de steril din perimetrul minier Ostra

Prefectul judeţului Suceava, Alexandru Moldovan, atrage atenţia asupra riscului producerii unui accident ecologic în perimetrul minier de la Ostra, din cauza unor lucrări neexecutate. Asta în condițiile în care situația treneaza de ani buni si Moldovan a mai ocuoat această funcție însă nu era atât de agitat.

Societatea care gestionează în județul Suceava fostele perimetre miniere a informat Prefectura cu privire la stadiul închiderii și ecologizării perimetrului minier Ostra, iar apoi, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava din 23 iunie, a fost o decizie pentru constatarea riscurilor generatoare de situații de urgență pe amplasamentele haldelor de steril și a iazurilor de decantare din județul Suceava, a informat astăzi Prefectura.

O situație deosebită o constituie închiderea și ecologizarea perimetrului minier Ostra, deoarece acest perimetru constituie un factor de risc potențial generator de situații de urgență.

„Acest perimetru se află sub incidența HG. nr. 1846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a VIII-a și a H.G. nr. 997/2010 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării postînchidere a stării de siguranţă a obiectivului şi a factorilor de mediu a unor mine şi cariere, etapa a XI-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere.

Deoarece de-a lungul timpului lucrările de punere în siguranță și ecologizare au fost afectate de către fenomene meteorologice periculoase, în anul 2012, IPCM S.A. Baia Mare a întocmit un proiect tehnic pentru punerea în siguranță al iazului de decantare, iar în anul 2018, S.C. CEPROMIN S.A. Deva a realizat proiectarea pentru lucrările prevăzute în documentațiile anterioare și neexecutate ca urmare a subfinanțării.

Precizăm că în prezent există lucrări prevăzute în documentațiile anterioare care nu sunt executate, precum și lucrări prevăzute care au fost executate, dar care sunt degradate, fapt ce poate conduce la instabilitatea corpului depozitului de steril și antrenarea acestuia în mișcare”, informează sursa citată.

Ca urmare, având în vedere riscul reprezentat de neexecutarea lucrărilor de proiectare, durata de timp necesară pentru execuția lucrărilor, precum și valoarea estimată a lucrărilor rămase de executat, prefectul Alexandru Moldovan a transmis către Ministerul Economiei o solicitare de sprijin pentru demersurile Societății de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. București, în vederea suplimentării fondurilor aferente județului Suceava necesare programului de reconstrucție ecologică pentru anul 2022, inclusiv de reînnoire a avizelor și acordurilor din Proiectul tehnic de închidere și ecologizare revizuit, astfel încât să poată fi începută procedura de achiziție a lucrărilor.

De asemenea, prefectul a cerut ministerului desemnarea unor specialiști care să se deplaseze la fața locului pentru a realiza o analiză detaliată și a propune măsurile necesare imediate pentru punerea în siguranță a iazurilor de decantare din perimetrul minier Ostra, în acest moment existând un risc iminent de producere a unui accident ecologic.

De altfel, în țară sunt prevăzute controale la toate iazurile de decantare și haldele de steril provenite din industria minieră.