BREAKING NEWSULTIMA ORĂ

Document/O firmă din Șcheia cu un singur angajat are 5 contracte cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în valoare de 2.352.151 RON / 484.980 EURO. Trei contracte cu 153.140 EURO fiecare

O firmă din Șcheia cu un singur angajat are 5 contracte cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în valoare de 2.352.151 RON / 484.980 EURO. ALMA TEAM CONSTRUCT a fost înființată în 2018  și figurează în 2020 cu 2 angajați.  In rest bate vântul prin firmă  la capitoul resurse umane , nu și la secțiune contracte și bani  publici.

Societatea se pare că are priză la conducerea instituției de învățământ superior de stat  și poate chiar la oamenii politici din moment ce a bifat cinci contracte  fără să își facă vreo problemă

 

În 2021 și 2022 are doar un singur angajat însă contractele uriașe încheiate cu Universitatea Ștefan cel Mare nu i-au produs fiori.  In anii 2018 și 2019 aceeasi societate nu a avut niciun angajat.

https://sicap.ai/licitatii/firma/100081625

 

 

Potrivit termene.ro, Firma ALMA TEAM CONSTRUCT S.R.L. din SCHEIA, CUI 40111121, a fost înființată la data de 06-11-2018 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

 

 

 

Potrivit risco,ro, societatea in cauză are sediul in  Sat Şcheia Com. Şcheia, Str. Cetăţii, Nr.156

In  iulie 2021, ALMA TEAM Construct a reușit să pună mâna pe un contract cu Universitatea Ștefan cel Mare in valoare de 153.140 EURO adica 742.730,03 RON. An in care aceeasi societate nu are decat un singur angajat.

,,Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” se află într-un proces continuu de dezvoltare şi evoluţie rapidă şi ascendentă, prin sporirea numărului de facultăţi, care a ajuns la 10, a numărului de specializări (96), precum şi a şcolilor de doctorat, în prezent depăşind un număr de 10.000 de studenţi ce studiază la programe de licenţă IF și ID, master, doctorat, grade didactice și studii postuniversitare. În acest context, Universitatea „Ștefan cel Mare” dorește realizarea unui „Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică – IASeC. În scopul amplasării acestei investiții, instituția a identificat ca și posibilitate de amplasare o suprafață de teren de cca. 500 mp, situată în laterala Complexului de natatie și kinetoterapie, care actualmente este ocupată de mai multe eurocontainere metalice cu rol de depozitare, precum și de un rezervor cu azot lichid aflat în utilizarea cercetătorilor din universitate. Pentru realizarea investiției IASeC se propune mutarea containerelor și a rezervorului de azot pe terenul amplasat pe str.Universitatii nr.1. Răspunsul Autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 5 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor,, se arata in descrierea de pe SICAP postata de USV Suceava.

Cod CPV:
45262600-7 – Diverse lucrari specializate de constructii  suma de 742.730,03 RON. Contractul a fost atribuit prin procedura simplificata.

Defalcata pe loturi lucrarea arata asa: ,Pentru proiectare Proiectul va fi elaborat în toate fazele, conf. HG nr. 907/2016 si Legii nr. 50/1991cu toate modificările și completările ulterioare: – Elaborarea studiului de fezabilitate SF (inclusiv studiu geotehnic + studiu topografic + avize deținători de rețele pentru asigurarea utilităților, respectiv energie electrică, apă, canalizare și a devizului general DG; – Elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire/Proiectului pentru obținerea autorizației de construire D.T.A.C./P.A.C. (inclusiv întocmirea documentației pentru obținerea și plata avizelor solicitate prin certificatul de urbanism CU nr. 85 din 08.02.2021 în numele și pentru beneficiar) și verificarea documentației/proiectului la cerința A1, astfel: alegerea (angajarea) Verificatorului tehnic se face de către Beneficiar, iar plata pentru serviciile prestate de acesta, se face de către ofertant); – Elaborarea proiectului tehnic PT (inclusiv detalii de execuție D.E. și verificarea proiectului la cerința A1, astfel: alegerea (angajarea) Verificatorului tehnic se face de către Beneficiar, iar plata pentru serviciile prestate de acesta, se face de către ofertant); – Asistență tehnică ATH și urmărirea execuției UE din partea proiectantului pe perioada de execuție lucrări pentru obiectivul: „Amenajare Platformă neacoperită pentru depozitare eurocontainere dotată cu împrejmuire, sistem de iluminare, supraveghere video și control acces + amplasare rezervor de azot lichid – str. Universității, nr. 1” și asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții. Pentru execuție Prin realizarea investiției se propune asigurarea depozitării a cca. 12 containere mari 6000x2400x2700 mm, 4 mici 3000x2400x2700 mm și a rezervorului de azot lichid în scopul disponibilizării spațiului necesar ocupat în laterala Complexului de natație și kinetoterapie, ce va fi utilizat pentru construcția clădirii Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică – IASeC. În scopul realizării invesției vor fi necesare: – Demolare fundații; – Curățare teren de buruieni și arbuști; – Asigurare racord electric + bloc de masură pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de supraveghere video și antiefracție și a pompelor rezervorului de azot lichid, a containerelor metalice climatizate și a iluminatului exterior; – Alimentarea electrica a containerelor – 3 bucăți amplasate conform documentatiei puse la dispozitie – consumul individual fiind 2 kW – 230V; – Alimentarea electrica portilor automate – pozitionate in plan – 2kW 230V (inclusiv cablarea mecanismelor de securitate la inchidere deschidere ale portilor); – Alimentarea electrica 230V/400V – 2kW a unui cofret de prize IP65 pentru rezervorul de azot – pozitionat in plan (2 prize 230V 6 A si 2 prize 400V – 16A) – montat pe un postament de beton adaptat dimensiunilor cofretului de prize; – Cablarea consumatorilor se va realiza cu cablu de tip CYABY/C3XABY adaptat consumatorilor alimentati tinandu-se cont de caderile de tensiune maxim admisibile. Pot fi utilizate si cabluri nearmate de tip CYY doar pozate in tuburi de protectie. Sub zonele carosabile toate cablurile vor fi montate in tub de protectie pentru a putea fi schimbate fara sa se faca interventii asupra platformei; – Toti consumatorii (stalpi, containere, porti, cofret de prize, rezervor azot) vor fi legati la priza de pamant perimetrala, solutia va fi descrisa in partea de proiectare (valorile masurate ale prizei/prizelor de pamant vor fi cele standatdizate masurate la terminarea lucrarilor de impamantare); – Se va proiecta/executa un bransament electric 400 V putere maxim absorbita 10 kW racordat la reteaua distrbuitorului local de energie; – Rezervorul de azot lichid trebuie mutat de pe amplasamentul actual (laterala complexului de natație și kinetoterapie) și reamplasat astfel încât să permită alimentarea dintr-o cisternă mare de transport tip TIR; – Asigurare racord de apă pentru alimentarea unei rețele de hidranți supraterani exterior (2 hidranți) și a racordului la canalizare pentru evacuarea apelor de pe platforma de depozitare; – Incinta se va împrejmui cu gard metalic realizat din plase din oțel „tip Buzau” zincate, stâlpi din țeavă de oțel zincată și fundații din beton. Se vor prevedea 2 porți (funcție de fluxul de circulație) metalice, glisante, automatizate cu acționare electrică de la distanță cu modul GSM. Porțile vor avea dimensiuni corespunzătoare accesului TIR-urilor de alimentare cu azot lichid. Gardul existent pe latura adiacentă str. Universității, se va demola și înlocui; – Întreaga suprafață va fi amenajată ca platformă sistematizată. Suprafața platformei va fi pavată utilizând pavele carosabile din beton vibropresat de 8-10 cm grosime și infrastructura din beton rutier și straturi de agregate compactate. Se vor prevedea borduri perimetrale sau de delimitare din beton vibropresat; – Pentru asigurarea planeității terenului sunt necesare lucrări de terasamente, precum și realizarea unui zid de sprijin pe latura lungă limitrofă silozului de semințe; – Platforma va adăposti toate containerele amplasate în acest moment în laterala Complexului de natație și kinetoterapie al universității. În scopul economisirii suprafeței ocupate, acestea se vor dispune suprapus pe 2(două) niveluri. Se va proiecta și realiza o scară metalică mobilă, dotată cu balustradă, ce va asigura accesul în interiorul containerelor amplasate la nivelul superior; – Platforma va fi prevazută cu sistem de iluminat exterior, cu corpuri de iluminat cu LED având un consum de energie electrică scăzut (100W), echipate cu sensor crepuscular. Instalația de iluminat perimetral va fi realizata prin postarea pe perimetrul terenului a 6 bucati stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltime cuprinsa intre 6-8 m (functie de rezultatele calcului luminotehnic), montati pe fundatie prin intermediul a unor buloane speciale. Fiecare stalp de iluminat va fi echipat cu un corp de iluminat avand tehnologie LED astfel incat sa se certifice nivelul standardizat de iluminare conform “EN 13201-3 : 2015 – Road lighting – Part 3: Calculation of performance”. Fundatiile stalpilor vor fi realizate tinand cont de prescriptiile producatorilor functie de inaltimea acestora; – De asemenea se va prevedea un sistem de supraveghere video cu înregistrarea datelor în campusul universitar și nu pe amplasament. Se va avea în vedere utilizarea eficientă a terenului în scopul conformării la toate cerințele solicitate de beneficiar, precum și utilizarea unor tehnologii și materiale calitative în scopul obținerii unei construcții durabile cu un comportament corespuzător în exploatare.,, arata SICAP.

Alte doua contracte cu cate 153.140 EURO fiecare respectiv: 742.730,03 RON au fost încheiate separat: 28 iulie 2022 si 21 octombrie 2022.   Și tot cele două lucrari  arata pe SICAP  inclusiv cu asa numita prezentare a USV cam asa:

Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” se află într-un proces continuu de dezvoltare şi evoluţie rapidă şi ascendentă, prin sporirea numărului de facultăţi, care a ajuns la 10, a numărului de specializări (96), precum şi a şcolilor de doctorat, în prezent depăşind un număr de 10.000 de studenţi ce studiază la programe de licenţă IF și ID, master, doctorat, grade didactice și studii postuniversitare. În acest context, Universitatea „Ștefan cel Mare” dorește realizarea unui „Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică – IASeC. În scopul amplasării acestei investiții, instituția a identificat ca și posibilitate de amplasare o suprafață de teren de cca. 500 mp, situată în laterala Complexului de natatie și kinetoterapie, care actualmente este ocupată de mai multe eurocontainere metalice cu rol de depozitare, precum și de un rezervor cu azot lichid aflat în utilizarea cercetătorilor din universitate. Pentru realizarea investiției IASeC se propune mutarea containerelor și a rezervorului de azot pe terenul amplasat pe str.Universitatii nr.1. Răspunsul Autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 5 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, str. Universitatii nr. 13
Default lot
Pentru proiectare Proiectul va fi elaborat în toate fazele, conf. HG nr. 907/2016 si Legii nr. 50/1991cu toate modificările și completările ulterioare: – Elaborarea studiului de fezabilitate SF (inclusiv studiu geotehnic + studiu topografic + avize deținători de rețele pentru asigurarea utilităților, respectiv energie electrică, apă, canalizare și a devizului general DG; – Elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire/Proiectului pentru obținerea autorizației de construire D.T.A.C./P.A.C. (inclusiv întocmirea documentației pentru obținerea și plata avizelor solicitate prin certificatul de urbanism CU nr. 85 din 08.02.2021 în numele și pentru beneficiar) și verificarea documentației/proiectului la cerința A1, astfel: alegerea (angajarea) Verificatorului tehnic se face de către Beneficiar, iar plata pentru serviciile prestate de acesta, se face de către ofertant); – Elaborarea proiectului tehnic PT (inclusiv detalii de execuție D.E. și verificarea proiectului la cerința A1, astfel: alegerea (angajarea) Verificatorului tehnic se face de către Beneficiar, iar plata pentru serviciile prestate de acesta, se face de către ofertant); – Asistență tehnică ATH și urmărirea execuției UE din partea proiectantului pe perioada de execuție lucrări pentru obiectivul: „Amenajare Platformă neacoperită pentru depozitare eurocontainere dotată cu împrejmuire, sistem de iluminare, supraveghere video și control acces + amplasare rezervor de azot lichid – str. Universității, nr. 1” și asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții. Pentru execuție Prin realizarea investiției se propune asigurarea depozitării a cca. 12 containere mari 6000x2400x2700 mm, 4 mici 3000x2400x2700 mm și a rezervorului de azot lichid în scopul disponibilizării spațiului necesar ocupat în laterala Complexului de natație și kinetoterapie, ce va fi utilizat pentru construcția clădirii Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică – IASeC. În scopul realizării invesției vor fi necesare: – Demolare fundații; – Curățare teren de buruieni și arbuști; – Asigurare racord electric + bloc de masură pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de supraveghere video și antiefracție și a pompelor rezervorului de azot lichid, a containerelor metalice climatizate și a iluminatului exterior; – Alimentarea electrica a containerelor – 3 bucăți amplasate conform documentatiei puse la dispozitie – consumul individual fiind 2 kW – 230V; – Alimentarea electrica portilor automate – pozitionate in plan – 2kW 230V (inclusiv cablarea mecanismelor de securitate la inchidere deschidere ale portilor); – Alimentarea electrica 230V/400V – 2kW a unui cofret de prize IP65 pentru rezervorul de azot – pozitionat in plan (2 prize 230V 6 A si 2 prize 400V – 16A) – montat pe un postament de beton adaptat dimensiunilor cofretului de prize; – Cablarea consumatorilor se va realiza cu cablu de tip CYABY/C3XABY adaptat consumatorilor alimentati tinandu-se cont de caderile de tensiune maxim admisibile. Pot fi utilizate si cabluri nearmate de tip CYY doar pozate in tuburi de protectie. Sub zonele carosabile toate cablurile vor fi montate in tub de protectie pentru a putea fi schimbate fara sa se faca interventii asupra platformei; – Toti consumatorii (stalpi, containere, porti, cofret de prize, rezervor azot) vor fi legati la priza de pamant perimetrala, solutia va fi descrisa in partea de proiectare (valorile masurate ale prizei/prizelor de pamant vor fi cele standatdizate masurate la terminarea lucrarilor de impamantare); – Se va proiecta/executa un bransament electric 400 V putere maxim absorbita 10 kW racordat la reteaua distrbuitorului local de energie; – Rezervorul de azot lichid trebuie mutat de pe amplasamentul actual (laterala complexului de natație și kinetoterapie) și reamplasat astfel încât să permită alimentarea dintr-o cisternă mare de transport tip TIR; – Asigurare racord de apă pentru alimentarea unei rețele de hidranți supraterani exterior (2 hidranți) și a racordului la canalizare pentru evacuarea apelor de pe platforma de depozitare; – Incinta se va împrejmui cu gard metalic realizat din plase din oțel „tip Buzau” zincate, stâlpi din țeavă de oțel zincată și fundații din beton. Se vor prevedea 2 porți (funcție de fluxul de circulație) metalice, glisante, automatizate cu acționare electrică de la distanță cu modul GSM. Porțile vor avea dimensiuni corespunzătoare accesului TIR-urilor de alimentare cu azot lichid. Gardul existent pe latura adiacentă str. Universității, se va demola și înlocui; – Întreaga suprafață va fi amenajată ca platformă sistematizată. Suprafața platformei va fi pavată utilizând pavele carosabile din beton vibropresat de 8-10 cm grosime și infrastructura din beton rutier și straturi de agregate compactate. Se vor prevedea borduri perimetrale sau de delimitare din beton vibropresat; – Pentru asigurarea planeității terenului sunt necesare lucrări de terasamente, precum și realizarea unui zid de sprijin pe latura lungă limitrofă silozului de semințe; – Platforma va adăposti toate containerele amplasate în acest moment în laterala Complexului de natație și kinetoterapie al universității. În scopul economisirii suprafeței ocupate, acestea se vor dispune suprapus pe 2(două) niveluri. Se va proiecta și realiza o scară metalică mobilă, dotată cu balustradă, ce va asigura accesul în interiorul containerelor amplasate la nivelul superior; – Platforma va fi prevazută cu sistem de iluminat exterior, cu corpuri de iluminat cu LED având un consum de energie electrică scăzut (100W), echipate cu sensor crepuscular. Instalația de iluminat perimetral va fi realizata prin postarea pe perimetrul terenului a 6 bucati stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltime cuprinsa intre 6-8 m (functie de rezultatele calcului luminotehnic), montati pe fundatie prin intermediul a unor buloane speciale. Fiecare stalp de iluminat va fi echipat cu un corp de iluminat avand tehnologie LED astfel incat sa se certifice nivelul standardizat de iluminare conform “EN 13201-3 : 2015 – Road lighting – Part 3: Calculation of performance”. Fundatiile stalpilor vor fi realizate tinand cont de prescriptiile producatorilor functie de inaltimea acestora; – De asemenea se va prevedea un sistem de supraveghere video cu înregistrarea datelor în campusul universitar și nu pe amplasament. Se va avea în vedere utilizarea eficientă a terenului în scopul conformării la toate cerințele solicitate de beneficiar, precum și utilizarea unor tehnologii și materiale calitative în scopul obținerii unei construcții durabile cu un comportament corespuzător în exploatare.,,-21/10/2022.
 Anuntul si achiiztia prin procedura simplificata: Copye paste :
Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava” se află într-un proces continuu de dezvoltare şi evoluţie rapidă şi ascendentă, prin sporirea numărului de facultăţi, care a ajuns la 10, a numărului de specializări (96), precum şi a şcolilor de doctorat, în prezent depăşind un număr de 10.000 de studenţi ce studiază la programe de licenţă IF și ID, master, doctorat, grade didactice și studii postuniversitare. În acest context, Universitatea „Ștefan cel Mare” dorește realizarea unui „Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică – IASeC. În scopul amplasării acestei investiții, instituția a identificat ca și posibilitate de amplasare o suprafață de teren de cca. 500 mp, situată în laterala Complexului de natatie și kinetoterapie, care actualmente este ocupată de mai multe eurocontainere metalice cu rol de depozitare, precum și de un rezervor cu azot lichid aflat în utilizarea cercetătorilor din universitate. Pentru realizarea investiției IASeC se propune mutarea containerelor și a rezervorului de azot pe terenul amplasat pe str.Universitatii nr.1. Răspunsul Autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 5 zile, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, str. Universitatii nr. 13
Default lot
Pentru proiectare Proiectul va fi elaborat în toate fazele, conf. HG nr. 907/2016 si Legii nr. 50/1991cu toate modificările și completările ulterioare: – Elaborarea studiului de fezabilitate SF (inclusiv studiu geotehnic + studiu topografic + avize deținători de rețele pentru asigurarea utilităților, respectiv energie electrică, apă, canalizare și a devizului general DG; – Elaborarea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire/Proiectului pentru obținerea autorizației de construire D.T.A.C./P.A.C. (inclusiv întocmirea documentației pentru obținerea și plata avizelor solicitate prin certificatul de urbanism CU nr. 85 din 08.02.2021 în numele și pentru beneficiar) și verificarea documentației/proiectului la cerința A1, astfel: alegerea (angajarea) Verificatorului tehnic se face de către Beneficiar, iar plata pentru serviciile prestate de acesta, se face de către ofertant); – Elaborarea proiectului tehnic PT (inclusiv detalii de execuție D.E. și verificarea proiectului la cerința A1, astfel: alegerea (angajarea) Verificatorului tehnic se face de către Beneficiar, iar plata pentru serviciile prestate de acesta, se face de către ofertant); – Asistență tehnică ATH și urmărirea execuției UE din partea proiectantului pe perioada de execuție lucrări pentru obiectivul: „Amenajare Platformă neacoperită pentru depozitare eurocontainere dotată cu împrejmuire, sistem de iluminare, supraveghere video și control acces + amplasare rezervor de azot lichid – str. Universității, nr. 1” și asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții. Pentru execuție Prin realizarea investiției se propune asigurarea depozitării a cca. 12 containere mari 6000x2400x2700 mm, 4 mici 3000x2400x2700 mm și a rezervorului de azot lichid în scopul disponibilizării spațiului necesar ocupat în laterala Complexului de natație și kinetoterapie, ce va fi utilizat pentru construcția clădirii Centru de cercetare, dezvoltare și inovare în inteligență ambientală și securitate cibernetică – IASeC. În scopul realizării invesției vor fi necesare: – Demolare fundații; – Curățare teren de buruieni și arbuști; – Asigurare racord electric + bloc de masură pentru alimentarea cu energie electrică a sistemului de supraveghere video și antiefracție și a pompelor rezervorului de azot lichid, a containerelor metalice climatizate și a iluminatului exterior; – Alimentarea electrica a containerelor – 3 bucăți amplasate conform documentatiei puse la dispozitie – consumul individual fiind 2 kW – 230V; – Alimentarea electrica portilor automate – pozitionate in plan – 2kW 230V (inclusiv cablarea mecanismelor de securitate la inchidere deschidere ale portilor); – Alimentarea electrica 230V/400V – 2kW a unui cofret de prize IP65 pentru rezervorul de azot – pozitionat in plan (2 prize 230V 6 A si 2 prize 400V – 16A) – montat pe un postament de beton adaptat dimensiunilor cofretului de prize; – Cablarea consumatorilor se va realiza cu cablu de tip CYABY/C3XABY adaptat consumatorilor alimentati tinandu-se cont de caderile de tensiune maxim admisibile. Pot fi utilizate si cabluri nearmate de tip CYY doar pozate in tuburi de protectie. Sub zonele carosabile toate cablurile vor fi montate in tub de protectie pentru a putea fi schimbate fara sa se faca interventii asupra platformei; – Toti consumatorii (stalpi, containere, porti, cofret de prize, rezervor azot) vor fi legati la priza de pamant perimetrala, solutia va fi descrisa in partea de proiectare (valorile masurate ale prizei/prizelor de pamant vor fi cele standatdizate masurate la terminarea lucrarilor de impamantare); – Se va proiecta/executa un bransament electric 400 V putere maxim absorbita 10 kW racordat la reteaua distrbuitorului local de energie; – Rezervorul de azot lichid trebuie mutat de pe amplasamentul actual (laterala complexului de natație și kinetoterapie) și reamplasat astfel încât să permită alimentarea dintr-o cisternă mare de transport tip TIR; – Asigurare racord de apă pentru alimentarea unei rețele de hidranți supraterani exterior (2 hidranți) și a racordului la canalizare pentru evacuarea apelor de pe platforma de depozitare; – Incinta se va împrejmui cu gard metalic realizat din plase din oțel „tip Buzau” zincate, stâlpi din țeavă de oțel zincată și fundații din beton. Se vor prevedea 2 porți (funcție de fluxul de circulație) metalice, glisante, automatizate cu acționare electrică de la distanță cu modul GSM. Porțile vor avea dimensiuni corespunzătoare accesului TIR-urilor de alimentare cu azot lichid. Gardul existent pe latura adiacentă str. Universității, se va demola și înlocui; – Întreaga suprafață va fi amenajată ca platformă sistematizată. Suprafața platformei va fi pavată utilizând pavele carosabile din beton vibropresat de 8-10 cm grosime și infrastructura din beton rutier și straturi de agregate compactate. Se vor prevedea borduri perimetrale sau de delimitare din beton vibropresat; – Pentru asigurarea planeității terenului sunt necesare lucrări de terasamente, precum și realizarea unui zid de sprijin pe latura lungă limitrofă silozului de semințe; – Platforma va adăposti toate containerele amplasate în acest moment în laterala Complexului de natație și kinetoterapie al universității. În scopul economisirii suprafeței ocupate, acestea se vor dispune suprapus pe 2(două) niveluri. Se va proiecta și realiza o scară metalică mobilă, dotată cu balustradă, ce va asigura accesul în interiorul containerelor amplasate la nivelul superior; – Platforma va fi prevazută cu sistem de iluminat exterior, cu corpuri de iluminat cu LED având un consum de energie electrică scăzut (100W), echipate cu sensor crepuscular. Instalația de iluminat perimetral va fi realizata prin postarea pe perimetrul terenului a 6 bucati stalpi de iluminat metalici zincati cu inaltime cuprinsa intre 6-8 m (functie de rezultatele calcului luminotehnic), montati pe fundatie prin intermediul a unor buloane speciale. Fiecare stalp de iluminat va fi echipat cu un corp de iluminat avand tehnologie LED astfel incat sa se certifice nivelul standardizat de iluminare conform “EN 13201-3 : 2015 – Road lighting – Part 3: Calculation of performance”. Fundatiile stalpilor vor fi realizate tinand cont de prescriptiile producatorilor functie de inaltimea acestora; – De asemenea se va prevedea un sistem de supraveghere video cu înregistrarea datelor în campusul universitar și nu pe amplasament. Se va avea în vedere utilizarea eficientă a terenului în scopul conformării la toate cerințele solicitate de beneficiar, precum și utilizarea unor tehnologii și materiale calitative în scopul obținerii unei construcții durabile cu un comportament corespuzător în exploatare.-28/07/2022
Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise