GENERAL

Candidați secreți la șefia IPJ Botoșani. Patru ofițeri râvnesc la fotoliul de inspector șef.Situaţie similară la Suceava

Situaţie de necrezut la IPJ. Concursurile organizate pentru funcțiile de conducere din instituțiile publice au ajuns să reprezinte secret de serviciu. Ba mai mult, oficialii invocă faptul că datele ar face parte din categoria informațiilor cu caracter personal deși societatea civilă are tot dreptul să afle cine aspiră la șefia instituțiilor.

În luna noiembrie, cu numai câteva zile înainte de numirea noului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, comisarul șef Toader Buliga, împuternicit prin ordin al ministrului Afacerilor Interne să asigure comanda poliției botoșănene, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a scos concurs funcția de inspector șef de la IPJ Botoșani. O funcție rămasă vacantă din iulie a.c., după pensionarea intempestivă a comisarului șef Viorel Șerbănoiu. Concursul a fost anunțat pentru data de 21 decembrie, iar aspiranții aveau posibilitatea să depună cererile până pe 22 noiembrie a.c.

Informaţii obţinute cu greu

La câteva zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor de recrutare, „Monitorul de Botoșani” a trimis o solicitare la IGPR cerând să se comunice numărul candidaților înscriși și numele acestora. Asta pentru ca botoșănenii să-i cunoască pe cei care vor să conducă o instituție deosebit de importată în viața urbei.

Deși solicitarea a fost trimisă în scris, cei de la IGPR nu au catadicsit să răspundă. Nici în prima zi, nici în a doua, nici în a șaptea. A fost nevoie de o nouă intervenție la IGPR, de data aceasta telefonică. „A fost Ziua Națională a României, au fost zilele libere, iar noi abia acum ne-am reluat activitatea”, a fost răspunsul (n.r. – sau scuza) celor de la IGPR. Asta pe 5 decembrie a.c.

Nume ţinute secret

Într-un final, răspunsul a fost comunicat în format electronic – 4 candidați aspiră la funcția de inspector șef al IPJ Botoșani. Deci două săptămâni de așteptare pentru o cifră. Asta pentru că la cea de a doua solicitare a „Monitorului” cei de la IGPR au refuzat să răspundă, invocând o așa-zisă prevedere legală.

„Privitor la numele persoanelor care candidează la concurs, facem precizarea că datele furnizate cu caracter personal intra sub incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului European din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, avem obligația să asigurăm confidențialitatea și protecția lor”, a fost răspunsul mai marilor din Poliția Română.

Cu alte cuvinte, numele candidaților este secret pe motiv că reprezintă date cu caracter personal. O aberație invocată din răstălmăcirea unor directive europene legate de GDPR. Și de ce este aberantă – pentru că respectivele persoane și-au asumat singure calitatea de persoană publică atât timp cât candidează pentru o funcție publică. În plus, nu s-a solicitat nicicum CNP-ul, adresă de domiciliu, seria și numărul cărții de identitate, ori conturile din bănci.

Scuza de la IPJ vizează rezultatele obținute în urma concursului

Scuza cu „datele cu caracter personal” vizează de fapt un alt capitol – cel al rezultatelor obținute în urma concursului. Pentru că, așa cum s-a întâmplat în alte situații, unii candidați au obținut note rușinoase. Prin urmare, de câțiva ani, la afișarea rezultatelor, candidații sunt identificați prin intermediul unui cod. Însă, dacă sunt patru candidați, iar până acum nu s-a derulat nicio probă de concurs, este absolut de neînțeles de ce se feresc oficialii poliției să spună cine sunt cei patru candidați și de ce asemenea date sunt confidențiale.

După această teorie, numele candidaților înscriși la concursuri pe funcții publice nu pot fi făcute publice, cu excepția câștigătorului, evident după desfășurarea concursului și după soluționarea eventualelor contestații.

Situaţie similară la Suceava

Situația nu este singulară. La începutul lui 2015, IGPR a anunțat scoaterea la concurs a funcției de inspector șef al IPJ Suceava. În dorința de a informa cititorii, reporterii de la „Monitorul de Suceava” au trimis și ei o solicitare la Biroul de Presă al IGPR, cerând comunicarea singurului candidat înscris.

Și atunci, cu toate că răspunsul putea fi transmis în cel mult 24 de ore, ofițerii de la București au tras de timp cât au putut. Iar după mai multe insistențe răspunsul a fost oarecum identic – nu pot face publică identitatea candidatului înscris, întrucât ar fi o încălcare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

S-au justificat prin aceea că, potrivit articolului 12, lit. d, din respectivul act normativ, sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor informaţiile cu privire la datele personale, neţinând cont însă, intenţionat sau nu, de faptul că numele unei persoane, cu atât mai mult al uneia care candidează pentru o funcţie publică, nu face parte din categoria informaţiilor exceptate. Reporterii „Monitorul de Suceava” au acționat în instanță IGPR, iar instanța a obligat poliția română să comunice datele.

„Informaţia solicitată privind numele candidatului înscris la concurs viza exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit pârâtul (n.r. – Poliţia Română), (respectiv prerogativa de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector-şef), iar comunicarea acestei informaţii era necesară în vederea realizării unui interes legitim, justificat de necesitatea informării prompte, corecte şi complete a opiniei publice de către mass-media, realizarea acestui interes nefiind de natură a prejudicia în vreun fel drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care, în ipoteza promovării concursului, ar fi urmat să exercite o funcţie publică ce suscită maxim interes din partea publicului”, a explicat şi în faţa instanţei avocatul Luminiţa Nedelcu.

Candidaţii la şefia IPJ au de trecut două etape

În cazul concursului de la șefia IPJ Botoșani, candidații vor trece mai întâi prin testarea psihologică. Aceasta ar urma să aibă loc chiar luni, pe 12 decembrie a.c. Cei care vor fi declarați apți, vor avea dreptul să susțină concursul programat să se desfășoare pe 21 decembrie, la București. Doar că așa-zisul concurs nu reprezintă o testare scrisă, ci doar un interviu pe teme profesionale.

Aparent ceva banal, dacă se ține cont de criteriile de selecție, unde se menționa că aspiranții trebuie să fi deținut în trecut, timp de cel puţin 3 ani, o funcție de conducere în unităţi ale MAI. Doar că nu este chiar așa pentru că la ultimul concurs organizat de IGPR pentru șefia IPJ Călărași, niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină nota 7 pentru a prelua funcția de inspector șef. Din cinci candidați, trei nu s-au prezentat, iar ceilalți doi care au susținut interviul au obținut note extrem de mici – 5,43 și 3.06

sursa:monitoruldebotoșani.ro