ANUNȚ

A fost scoasa la licitatie refacerea Palatului Administrativ din Suceava

Compania Națională de Investiții a publicat anunțul de participare pentru achiziție Proiectare, execuţie lucrări și asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții “Consolidare, restaurare, reabilitare și dotare Palat Administrativ”.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 351 din 16 martie 2022 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare, reabilitare şi dotare Palat Administrativ, judeţul Suceava”.

Valoarea estimată a contractului este de 60.367.120,72 lei, fără TVA și include în cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectului – 1.731.698,30 lei, și cheltuieli pentru investiția de bază – 57.339.659,82 lei.

Durata de realizare a investiției: (PAC+PT+DE, Execuție) este de 22 luni din care 4 luni proiectarea și 18 luni execuția lucrărilor.