RELIGIE

15 februarie 2022. Sfântul Apostol Onisim, mare făcător de minuni, îţi luminează mintea şi te ajută să găseşti soluții la cele mai apăsătoare probleme

În această zi, credincioşii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Onisim, unul dintre sfinţii făcători de minuni. Rugăciunea Sfântului Onisim îţi luminează mintea, te ajută să găseşti soluţia oricărei probleme şi este mai puternică dacă se rosteşte în ziua praznicului.

Onisim a fost unul dintre cei 70 de Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. În tinerețe, a fost în robie la creştinul Filimon, în orașul Colose, potrivit crestinortodox.ro. Pentru că i-a greşit stăpânului, Onisim a fugit la Roma, unde a fost întemnițat alături de Sfântul Apostol Pavel. De la Sfântul Apostol Pavel a auzit Onisim Evanghelia mântuirii și tot de la el a primit Sfântul Botez.

Tot Sfântul Apostol Pavel a mijlocit şi împăcarea dintre Filimon și Onisim. Filimon l-a primit pe Onisim ca pe un frate, eliberându-l de robie.

Mai târziu, Onisim a fost numit episcop al Efesului. În urma persecuțiilor din timpul domniei împăratului Traian, a fost arestat și dus la Roma. Aici a fost întemnițat și apoi decapitat. O femeie bogată i-a luat trupul și l-a așezat într-o raclă de argint, înmormântându-l cu mare cinste.

Calendar ortodox 15 februarie 2022. Rugăciunea către Sfântul Apostol Onisim te ajută să găseşti soluţia oricărei probleme

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpîn, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi! Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi, ci ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu.

Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul ai iubit: cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pre cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin