RELIGIE

Zilele dinaintea Paştelui în Biserica Romano-Catolică

Biserica Romano-Catolică celebrează în perioada 14-16 aprilie 2022 cele trei zile sfinte care precedă marea sărbătoare a Sfintelor Paşti. Aceste zile au o importanţă deosebită, pregătind sărbătoarea Învierii Domnului. Celebrările sfinte din aceste zile în Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi vor fi prezidate de PS Iosif Păuleţ, episcop romano-catolic de Iaşi, alături fiind şi PS Petru Gherghel, episcop emerit.

Joia Sfântă. Joi dimineaţa are loc, începând cu ora 10.30, Liturghia crismei (a sfinţirii uleiurilor). Preoţii din toată dieceza (peste 300) vor fi în jurul episcopului, moment în care îşi vor reînnoi făgăduinţele din ziua hirotonirii. În cadrul sfintei Liturghii se vor sfinţi uleiurile pentru catehumeni (cei care urmează să fie botezaţi), pentru bolnavi şi crisma (ulei folosit la Botez, la Mir, la hirotonirea preoţilor, consacrarea altarelor etc.).

Seara are loc Liturghia Cinei Domnului. Împărtăşania sau Cina Domnului, Preoţia şi porunca iubirii vor sta în centrul acestei Liturghii. În catedrala din Iaşi, Liturghia este la ora 18.00. În cadrul acesteia, este amintit gestul lui Isus de umilinţă care a spălat picioarele celor 12 apostoli la Cina cea de Taină. După Liturghie, la un altar lateral, credincioşii vor medita la pătimirile lui Cristos, rând pe rând, pe parcursul a patru ore de adoraţie şi rugăciune.

Vinerea Sfântă. După o tradiţie foarte veche, Biserica nu celebrează Liturghia în ziua aceasta. Seara se celebrează Pătimirea Domnului. Altarul nu are nimic pe el: nici cruce, nici sfeşnice, nici feţe de altar. Celebrarea Pătimirii Domnului are loc la Iaşi la ora 18.00 şi se compune din trei părţi: lecturi din Sfânta Scriptură (se proclamă Pătimirea Domnului Isus Cristos după sfântul Ioan), adorarea sfintei cruci şi distribuirea Sfintei Împărtăşanii. Ziua aceasta este zi de post şi de abstinenţă.

Sâmbăta Sfântă. Cristos este în mormânt, ca atare Biserica este în tăcere. Nu este nicio celebrare. Toţi sunt invitaţi să mediteze pătimirea şi moartea lui Cristos.

Noaptea Sfântă. Noaptea aceasta este o priveghere în cinstea Domnului, astfel încât credincioşii, urmând îndemnul evangheliei, ţinând în mâini candele aprinse, să fie asemenea slujitorilor care îl aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, pentru ca atunci când va sosi, găsindu-i veghind, să-i aşeze la masă. Întreaga celebrare a privegherii pascale are loc la catedrala din Iaşi începând cu ora 22.00. Binecuvântarea focului în afara bisericii, aprinderea lumânării pascale şi a celorlalte lumânări, preconiul pascal (o cântare specială adresată lui Cristos, lumina lumii), lecturi din Vechiul Testament, proclamarea evangheliei Învierii, înnoirea făgăduinţelor de la Botez, împărtăşirea credincioşilor – stau în centrul atenţiei acestei nopţi sfinte. La finalul Sfintei Liturghii se va merge în procesiune cu lumânarea pascală, simbolul Învierii lui Cristos, pe străzile oraşului.

Cu ocazia sărbătorilor pascale, PS Iosif Păuleţ a adresat credincioşilor o scrisoare pastorală, în care scoate în evidenţă însemnătatea deosebită a Învierii Domnului: „Nu este aici. A înviat – aceasta este vestea minunată pe care au primit-o femeile care se îndreptau spre mormântul lui Isus în dimineaţa de Paşti şi care nu încetează să răsune şi astăzi şi să vestească lumii biruinţa iubirii asupra urii, a binelui asupra răului, a vieţii asupra morţii”. Referindu-se la situaţia delicată prin care trece omenirea în această perioadă, păstorul Diecezei de Iaşi a subliniat că „Cristos nu este absent, nu este departe, nu este printre cei morţi… El este Cel Viu pentru cei cărora le este frică şi suferă din cauza incertitudinilor vieţii. Este Cel Viu pentru toţi aceia care sunt nevoiţi să lupte pentru viaţă şi pentru demnitate”. Spre finalul scrisorii pastorale, PS Iosif îşi exprimă dorinţa „ca mesajul de lumină şi de speranţă al Paştilor să ajungă la toţi credincioşii Bisericii noastre locale, mai ales la cei care trec prin noaptea suferinţei, a singurătăţii şi a neputinţei. Învierea lui Cristos să ne întărească în momentele de încercare şi să ne dea tuturor bucuria şi mângâierea prezenţei sale!”

Ziua de Paşti. Liturghia zilei de Paşti, din ziua de 17 aprilie, se celebrează cu mare solemnitate. La începutul Liturghiei, credincioşii sunt stropiţi cu apă binecuvântată în noaptea precedentă pentru a aminti de Botez. Lumânarea pascală (o lumânare mare, simbol al Învierii lui Cristos) este aşezată lângă altar. În catedrala ieşeană, Sfintele Liturghii au loc la orele: 8.00, 9.15, 11.00, 16.00, 18.00. PS Iosif Păuleţ va prezida Sfânta Liturghie de la ora 11.00.

Biroul de presă
Pr. Adrian Blăjuţ