administratieULTIMA ORĂ

Suceava îşi consolidează sistemul de supraveghere cu camere video.Măsura este luată după se s-a constatat „cristalizarea unor zone nesupravegheate suficient”, cu risc ridicat de comitere „de nereguli şi abateri”

Suceava îşi extinde şi modernizează sistemul de monitorizare video cu circuit închis, potrivit unei propuneri legislative a primarului Ion Lungu, asupra căreia se va delibera în şedinţă ordinară a Consiliului Local. În condiţiile în care reşedinţa de judeţ are peste 300 de străzi, extinderea centrului de supraveghere şi a sistemului video este justificată prin necesitatea adoptării unor măsuri de siguranţă „mai eficace”, asigurarea „unui climat optim pentru desfăşurarea procesului de păstrare a ordinii publice”, cât şi pentru „prevenirea şi combaterea faptelor antisociale”. La această dată, sistemul de supraveghere video din municipiul Suceava include 146 de camere video, imaginile fiind stocate în dispeceratul de la sediul Primăriei, precum şi în cel de la sediul Poliţei Locale, de pe strada „Petru Rareş”. „Aceste camere sunt instalate pe mare parte dintre arterele importante, precum şi pe unele străzi secundare de legătură, dar s-a constat că nu sunt suficiente, fiind nevoie de îmbunătăţirea sistemului”  arată primarul Ion Lungu, în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre. Valoarea noi investiţii în extinderea sistemului de supraveghere video este de 400.350 de lei şi va dura 6 luni. În total montate urmează a fi 41 de camere, dintre care 27 camere video digitale de tip „bullet” şi 14 camere video optimizate pentru vizualizarea numerelor de înmatriculare. De asemenea, achiziţionate vor fi şi două înregistratoare  NVR „network video recorder”. „Istoricul ultimilor ani a condus la cristalizarea unor zone nesupravegheate suficient, unde există riscul comiterii unor serii de nereguli şi abateri de la normele legii este ridicat, necesitatea acestora fiind evidentă” se evidenţiază în raportul serviciului de specialitate al executivului din Areni, în care sunt enumerate cele 27 de „puncte de interes” din perspectiva amintită.

Printre acestea se numără zona „Lidl-Obcini”, „Nordic”, „Curcubeul”, „Moto-velo”, staţia TPL de pe calea Obcinilor, sensul giratoriu din Obcini, sensul giratoriu de la Catedrală, sensul giratoriu de la Mac Donald’s, intersecţia Calea Unirii cu strada Apeductului,  intersecţia Calea Unirii cu calea Burdujeni, intersecţia din faţa gării Burdujeni şi intersecţia Calea Unirii cu strada Cernăuţi.     

Sistemul de supraveghere video din municipiului Suceava, inaugurat pe 5 mai 2011, a fost introdus prin proiectul de creştere a siguranţei cetăţeanului şi prevenire a criminalităţii, cu finanţarea accesată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013. La acel moment monitorizarea se făcea cu 108 de camere video, în 80 de locaţii de pe lângă unităţile şcolare, instituţiile publice, parcuri, pieţe agro-alimentare, precum a intrărilor şi ieşirilor din municipiu. Materializarea proiectului a presupus consumarea a 600.000 de euro, dintre care 425.000 de euro fonduri nerambursabile, 80.000 de euro reprezentând contribuţia administraţiei locale la cheltuielile eligibile şi neeligibile. Ulterior sistemul a mai avut parte de completări şi extinderi.