administratieULTIMA ORĂ

Studiu de fezabilitate pentru creșterea securității la aeroportul din Suceava. Valoarea totală a proiectului este de 65.128.305,95 lei, inclusiv TVA

La Suceava s-a inițiat proiectul de hotărâre privind creșterea gradului de securitate și siguranță la Aeroportul „Ștefan cel Mare”.

Acest proiect urmărește menținerea și creșterea gradului de siguranță și securitate al operațiunilor aeriene, pasagerilor și bagajelor, asigurarea securității traficului aerian, procesarea pasagerilor și a aeronavelor conform capacităților construite și a programelor de zbor, obținerea unor costuri de operare minime, un impact cât mai redus asupra mediului înconjurător și creșterea calității serviciilor oferite de către aeroport.

Scopurile specifice proiectului sunt construirea drumului perimetral, în incintă, cu o lungime de 6388 m, la care se va adăuga lungimea drumurilor laterale de acces la porți, construirea unui gard perimetral inteligent, cu o lungime de 7700 m, construirea unei clădiri-dispecerat securitate de 598mp, achiziționarea unui sistem de securitate extins și armonizat, precum și a echipamentelor de securitate, achiziționarea unei autospeciale de aerodrom pentru stins incendii, a unui grup electrogen și sursă neîntreruptibilă (UPS) pentru alimentarea balizajului de obstacolare clădiri și a terminalului existent, a unui echipament pentru întreținerea zonelor de siguranță, a unui utilaj cu grup electrogen și pilon de lumină pentru deservire poziție izolată de parcare și a unei autofreze de zăpadă pentru pistă, căi derulare și platforme aeroportuare. Sistemele noi vor fi compatibile cu cele vechi și capabile să lucreze interconectate.

Valoarea totală a proiectului este de 65.128.305,95 lei, inclusiv TVA.