ANUNȚ

SRI angajează! Se cere abilitate de învățare și adaptare rapidă

SRI caută să angajeze specialist în evaluarea securităţii IT&C!

Cerinţele postului:

absolvent de studii superioare în domenii tehnice, preferabil profil tehnic în ştiinţe exacte (matematică, informatică), ştiinţe inginereşti (calculatoare şi tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii, inginerie electrică, ingineria sistemelor) sau ştiinţe economice – specializări tehnice (cibernetică, statistică şi informatică economică);

Competenţe

cunoştinţe generale despre: o arhitectura, proiectarea, implementarea şi administrarea sistemelor informatice şi de comunicaţii; evaluarea securităţii informaţiei în format electronic; securitatea sistemelor de operare; securitatea aplicaţiilor; securitatea bazelor de date; securitatea reţelelor de calculatoare; securitatea comunicaţiilor; ameninţări şi vulnerabilităţi IT&C.

Abilităţi:

înţelegerea proceselor asociate domeniului securităţii IT&C în organizaţie; capacitatea de sesizare şi definire a aspectelor relevante privind securitatea IT&C; elaborarea de rapoarte referitoare la securitatea IT&C; capacitatea de sinteză, analiză şi corelare a logurilor de securitate; abilitatea de învățare și adaptare rapidă.

Responsabilităţi:

planificarea, organizarea şi efectuarea activităţii de evaluare a securităţii IT&C; monitorizarea evoluţiei/efectelor normelor în materia securităţii IT&C asupra activităţii specifice şi propunerea/participarea la actualizarea lor; evaluarea/valorificarea informaţiilor de audit furnizate în/de sistemele informatice şi de comunicaţii; dezvoltarea componentei de audit şi evaluarea securităţii IT&C; elaborarea de proiecte de norme, metodologii şi proceduri în materia securităţii IT&C; identificarea, implementarea şi exploatarea soluţiilor de securitate adecvate, în scopul diminuării riscurilor asociate; identificarea şi cercetarea incidentelor de securitate IT&C.

Cum aplici?

CV şi scrisoare de intenţie pe hr.tehnic@sri.ro