ACTUALITATEBREAKING NEWSNAȚIONALULTIMA ORĂ

SRI angajează! Cerințe și responsabilități

Serviciul Român de Informaţii caută să angajeze administrator infrastructuri de domenii!

Cerinţele postului:

absolvent de studii superioare în domenii tehnice, preferabil profil tehnic în ştiinţe exacte (matematică,
informatică), ştiinţe inginereşti (calculatoare şi tehnologia informaţiei, electronică şi telecomunicaţii, inginerie
electrică, ingineria sistemelor) sau ştiinţe economice – specializări tehnice (cibernetică, statistică şi informatică
economică);

competenţe:

cunoştinţe despre administrarea sistemului de operare Microsoft Windows 10/11;

cunoştinţe în administrarea sistemelor de operare și serviciilor Windows Server – servicii/roluri AD DS,
DNS, DHCP, KMS, CA, Print Server, WSUS;
cunoştinţe privind arhitecturile Active Directory – forests, domains, sites and services;
cunoştinţe despre managementul unităților organizaționale, serviciilor, utilizatorilor și stațiilor de lucru;
unoştinţe despre grupuri de securitate și implementarea centralizată a politicilor de grup, auditarea
sistemelor;
cunoştinţe despre implementarea serviciilor de protecție/securitate logică – firewall, politici de
securitate, soluții antimalware;
cunoştinţe privind Microsoft Hyper-V – implementare rol, funcționalități și securitate;
cunoştinţe privind soluțiile de stocare în Windows Server – File Server, DFS, File Screening;
cunoştinţe privind lucrul cu aplicații de management centralizat și securitatea sistemelor – System Center
Configuration Manager, Microsoft Advanced Threat Analytics;
cunoştinţe despre scripting cu CMD, VB Script, PowerShell;
cunoştinţe privind soluțiile de criptare proprietare Microsoft – EFS, BitLocker.

Responsabilităţi:

administrarea unităților organizatorice, aplicarea politicilor de grup globale/specifice, delegarea administrării;
asigurarea administrării obiectelor Active Directory (utilizatori, stații de lucru, grupuri de securitate/distribuție,
contacte, imprimante etc.);
crearea, implementarea și monitorizarea aplicării politicilor de grup pentru mașini centrale și stații de lucru
(politici de securitate, firewall, configurații de sistem, filtre WMI, configurații de aplicații etc.);
crearea și acordarea de permisiuni pentru locații partajate (directoare/fișiere) utilizând grupuri de securitate,
configurare audit;
configurarea, mentenanța și securitatea dispozitivelor de tipărire/scanare utilizând rolul de Print Server;
menținerea în stare de operativitate a serviciilor și rolurilor din responsabilitate, instalarea și exploatarea
soluţiilor software informatice de monitorizare avansată a utilizării acestora;
acordarea de suport tehnic specializat sub-administratorilor și utilizatorilor din sfera de competență;
participarea la activități de depanare și verificare a replicării intrasite;
asigurarea mentenanței produselor de protecție anti-malware și EndPoint;
automatizarea activităților de administrare și rezolvarea task-uri recurente prin crearea și depanarea de scripturi (PowerShell, VB Script sau alte soluții de programare de sistem);
participarea în echipe la proiecte de dezvoltare arhitecturi de domenii.

Cum aplici?

CV şi scrisoare de intenţie pe hr.tehnic@sri.ro