administratie

Sistem informatic integrat de tip Smart City în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin POCA

Sistem informatic integrat de tip Smart City în cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin POCA
🏣Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc a finalizat implementarea proiectului ,,Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Câmpulung Moldovenesc”, – cod MySMIS 136121, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr.502 din 22.05.2020.
🗓️Perioada de derulare a proiectului: 30 luni
💰Valoarea totală a proiectului: 3.910.503,22 lei.
📝Scopul proiectului l-a reprezentat consolidarea capăcităţii instituţionale a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin simplificarea procedurilor administrative interne, reducerea birocrației, îmbunătățirea organizării instituționale, oferirea de servicii publice electronice cetățenilor deserviți și facilitarea interacțiunii dintre administrația publică locală și cetățeni.
🌠Rezultatele obținute la finalizarea proiectului au fost:
🌀Portal online pentru cetățeni (pagina de Internet a primăriei www.campulungmoldovenesc.ro , secțiunea SERVICII ELECTRONICE) cu acces la servicii publice electronice: plata taxelor și impozitelor online, depunerea de documente online, semnalarea de probleme din comunitate, verificarea statusului documentelor depuse, programări online, bugetare participativă. Prin utilizarea acestor servicii electronice, beneficiarii acestora vor avea posibilitatea de a interacționa cu Primăria într-un mediu electronic securizat și cu o disponibilitate de 24 ore din 24, 7 zile pe săptămână.
🌀Aplicația Mobilă pentru Cetățeni CAMPULUNG MOLDOVENESC 24H care se poate descărca gratuit din AppStore (pentru iPhone) și Google/Magazine Play (pentru Android)
🌀Aplicația Mobilă pentru Poliția Locală
🌀Aplicația mobila pentru Funcționari
🌀Livrare de echipamente hardware
🌀Terminal self-service (Infokiosk) amplasat în holul primăriei, pentru plată taxe și impozite cu cardul , solicitare documente.
🔰Parteneri implicați:
🎗️Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice-Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă
🎗️UAT Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc-Beneficiarul investiției
🎗️Sc Trandcadis Corp SRL în colaborare cu Mindsoft IT Solutions SRL –Furnizor.
💠Scopul final al investiției l-a reprezentat creșterea satisfacției cetățenilor prin digitalizarea serviciilor publice, comunicarea bidirecțională dintre cetățeni și funcționarii publici din cadrul primăriei și oferirea de servicii publice electronice de la distanță.
📓Informatii suplimentare despre proiect se pot obtine de la Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, str. 22Decembrie nr. 2, email- primaria@campulungmoldovenesc.ro, pagina web – www.campulungmoldovenesc.ro.