BREAKING NEWSRELIGIE

Sfântul Apostol Filip este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 11 octombrie

Sfântul Apostol Filip este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 11 octombrie.

Era de loc din Cezareea Palestinei şi, căsătorindu-se, a avut patru fiice prorociţe.

Sfântul Apostol Filip a fost ales de Sfinţii Apostoli, alături de alţi şase diaconi, să slujească în comunitatea creştină primară din Ierusalim.

„Fiind ales diacon de către Sfinţii Apostoli, a fost hirotonit împreună cu Sfântul întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan şi slujea sfinţilor (creştinilor) cu toată osârdia, îngrijindu-se de săraci şi de văduve. Iar după uciderea Sfântului Ştefan, pornindu-se prigoana împotriva Bisericii din Ierusalim, şi toţi risipindu-se prin ţara Iudeei şi a Samariei, afară de cei doisprezece apostoli, Sfântul Apostol Filip a mers în Samaria, unde propovăduia pe Hristos” (Vieţile Sfinţilor).

După uciderea Sfântului Ştefan şi declanşarea persecuţiei împotriva Bisericii din Ierusalim, Sfântul Apostol Filip a mers în Samaria, unde propovăduia pe Hristos.

„Tot poporul, cu un suflet, lua aminte la cuvintele lui pentru că întărea propovăduirea lui cu multe minuni, tămăduind toate bolile şi izgonind duhurile cele rele care, strigând cu glas mare, ieşeau din oameni. Şi era bucurie mare în acea cetate pentru Filip, căci prin a lui venire se tămăduiau nu numai de suferinţele trupeşti, ci şi de cele sufleteşti toţi cei ce primeau propovăduirea lui şi credeau în adevăratul Mesia” (Vieţile Sfinţilor).

Întorcându-se la Ierusalim, Sfinţii Apostoli l-au hirotonit episcop şi l-au trimis în Trallia Asiei să propovăduiască. „Acolo pe mulţi, întorcându-i la Hristos, i-a botezat şi, făcînd minuni mari, la adânci bătrîneţi s-a dus către Domnul (Vieţile Sfinţilor).