BREAKING NEWS

Se repară drumul ce duce spre Punctul de control „Şepit”-Izvoarele Sucevei

A inceput reconstrucția drumului ce duce spre Punctul de trecere şi control a frontierei „Şepit” din Regiunea Cernăuți.  De mersul lucrărilor la acest obiectiv a luat cunoştinţă şeful Administraţiei Militare Regionale Cernăuţi, Ruslan Zaparaniuk.  „Una din sarcinile prioritare pentru noi este construcţia drumurilor şi deschiderea acestui punct de control. Lucrăm împreună cu specialiştii din domeniile respective. Tindem ca împreună să creăm toate condiţiile pentru trecerea rapidă şi fără obstacole a frontierei”, a menţionat Ruslan Zaparaniuk, scrie site-ul AMR Cernăuţi,arata lyberi.com.

Lucrările se desfăşoară pe segmentul drumului, care uneşte regiunea Cernăuţi cu România. Este vorba de segmentul drumului T-26-01 Cernăuţi-Vaşcăuţi-Putila-Punctul de trecere şi control „Ruska” cu trecere spre Punctul de control „Şepit”, care duce nemijlocit spre Punctul de control „Şepit-Izvoarele Sucevei”. Lungimea segmentului e de 2 kilometri. După reconstrucţie lăţimea părţii carosabile a drumului va fi de 6 metri. De asemenea, vor fi reparate toate podurile şi amenajate trotuarele.

Vom menţiona că reconstrucţia drumului de frontieră are loc în cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în regiunea transfrontalieră Cernăuţi – Suceava (Şepit-Izvoarele Sucevei)” al Programului operaţional comun România – Ucraina 2014-2020,potrivit lyberi.com..