GENERAL

Se majorează tarifele de parcare pentru autoturismele pasagerilor Aeroportului Ştefan cel Mare

Regia Autonomă Aeroportul Ştefan cel Mare majorează tarifele pentru folosirea parcării din preajma unităţii aeroportuare, un proiect de hotărâre în acest sens figurând pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean. Faţă de taxele de parcare aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 304 din 2022, prin proiectul de hotărâre supus analizei şi dezbaterii plenului deliberativului, taxele pentru prima şi două oră de parcare se menţin la nivelul de 5 lei

. Pentru intervalul care depăşeşte a doua oră, taxa se majorează de la 1 leu la 2 lei pentru fiecare oră de parcare. De asemenea, tariful pentru pierderea tichetului creşte de la 300 de lei la 400 de lei.

„Având în vedere extinderea parcării destinată autoturismelor pasagerilor până la 240 de locuri, precum şi constrângerile de spaţiu din perimetrul aeroportuar, unde există nu există spaţii de parcare amenajate sau nu pot fi amenajate asemenea spaţii” propuse sunt şi abonamentele lunare pentru acces individual. Acestea vizează partenerii contractuali ai Aeroportului, societăţile care desfăşoară activităţi comerciale în cadrul Regiei urmând a achita 100 de lei pe fiecare număr de înmatriculare. Abonamentul lunar pentru firmele rent-a-car titulare de contract,  vor achita 350 de lei pe fiecare permis de parcare, în timp ce societăţile care prestează acelaşi tip de serviciu, dar nu sunt titulare contract, vor achita un abonament în valoarea de 700 de lei pe lună şi de permis de parcare. Plata va fi făcută în avans, până în ultima zi a lunii în curs (pentru luna următoare de folosire), abonamentul nefiind „fracţionabil” sau transmisibil.

„Luând în considerare creşterea traficului de pasageri, datorită deschiderii bazei operaţionale şi operării de noi destinaţii, faptul că taxa pentru parcare devenit sursă de importantă de venituri totale ale Regiei, precum şi gradul de ocupare tot mai mare, se impune majorare a taxei de parcare” se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.