BREAKING NEWSRELIGIE

Sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului. Mii de pelerini așteptați la Sanctuarul de la Cacica. Programul celebrărilor în anul 2023

În fiecare an, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului ne invită să privim cu mai mare atenţie către Sfânta Fecioară Maria, să o cunoaştem mai bine şi să ne rugăm ei mai mult. La Conciliul din Efes (431), Sfânta Fecioară Maria a fost proclamată ca „Maica lui Dumnezeu” pentru faptul că ea l-a adus pe lume, prin adumbrirea Duhului Sfânt, pe Mântuitorul nostru Isus Cristos, a doua persoană a Sfintei Treimi, pentru mântuirea noastră.

O licărire de lumină s-a împrăştiat asupra chipului Mamei noastre cereşti în anul 1854, când Papa Pius al IX-lea, prin constituţia apostolică „Ineffabilis Deus”, explică: „Preafericita Fecioară Maria, încă din primul moment al zămislirii ei, printr-un har şi un privilegiu unic al lui Dumnezeu atotputernicul, în vederea meritelor lui Isus Cristos, Mântuitorul neamului omenesc, a fost ferită de orice prihană a păcatului originar”. Această „strălucire a unei sfinţenii unice”, cu care este „împodobită din primul moment al zămislirii sale”, îi vine în întregime de la Cristos: ea a fost „răscumpărată în mod eminent în vederea meritelor Fiului ei”. Mai mult decât pe oricare altă persoană creată, Tatăl „a binecuvântat-o cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos” (Ef 1,3) şi a ales-o în el înainte de întemeierea lumii, pentru a fi sfântă şi neprihănită în faţa lui, în iubire.

Cartea Faptele Apostolilor o situează pe Maica Domnului în Cenacol, împreună cu apostolii, aşteptându-l pe Duhul Sfânt în rugăciune. La lumina acestui text putem medita şi noi, deoarece de atâtea ori creştinii sunt în acelaşi loc, dar nu sunt împreună. Membrii familiei sunt în aceeaşi casă, dar nu sunt uniţi. Avem de exercitat diferite slujiri în Biserică, dar nu suntem una.

În schimb, prin harul lui Dumnezeu şi prin strădania sufletelor smerite, acolo unde se cultivă curăţia, ascultarea şi sinceritatea fiecărui suflet în parte şi a tuturor împreună, acolo unde există dorinţa mare şi frumoasă de a-l avea pe Cristos cât mai deplin în ei, credincioşii ajung o inimă şi un gând, acolo Duhul Sfânt este prezent în mijlocul lor.

Aşa cum ne vorbeşte Catehismul Bisericii Catolice, la nr. 964, rolul Mariei în Biserică este inseparabil de unirea ei cu Cristos şi decurge direct din ea. După înălţarea Fiului său, Maria „a sprijinit cu rugăciunile sale începuturile Bisericii”. Laolaltă cu apostolii şi câteva femei, o vedem pe Maria „implorând şi ea în rugăciunile sale darul Duhului Sfânt, care o umbrise încă de la Buna-Vestire”.

Maria, creatura lui Dumnezeu înălţată deasupra corurilor îngereşti, ne spune că pentru a urca la cer trebuie să străbatem „calea” care este Cristos şi să ne conformăm cu Cristos. Urcuşul spre cer rămâne pentru noi, în imaginaţia noastră, o provocare. Chiar dacă vom pune mâna pe toate planetele din univers, vom rămâne în continuare tereştri, pentru că vom avea nevoie de mâncare, apă, oxigen, fără de care nu vom putea trăi. Sfânta Fecioară Maria ridicată cu trupul şi sufletul la cer nu mai are nevoie de ceea ce oferă pământul, de ceea ce pământul i-a dăruit ca să trăiască, ea în schimb a intrat în gloria vieţii veşnice unde mijloceşte pentru noi.

Se apropie o nouă ocazie pentru noi de a o întâlni pe Măicuţa Domnului acasă la ea, la sanctuarul nostru de la Cacica, unde, în jurul păstorilor noştri, să trăim momente înălţătoare sub mantia ocrotitoare a mamei noastre cereşti, Maria.

Anul acesta, la celebrările hramului Sanctuarului de la Cacica vor participa PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iaşi, PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iaşi şi pr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial al Fraţilor Minori Conventuali.

Programul celebrărilor de la Cacica în anul 2023

Luni, 14 august 2023
10.00 – Celebrare penitenţială
12.00 – Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului
16.00 – Calea sfintei cruci
17.00 – Adoraţie euharistică
18.00 – Sfânta Liturghie pentru tineri, seminarişti şi persoane consacrate
22.00 – Priveghere mariană, urmată de procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului

Marţi, 15 august 2023
6.00 – Sfânta Liturghie de dimineaţă (în română)
7.30 – Sfânta Liturghie greco-catolică (în biserică)
8.30 – Sfânta Liturghie în limba maghiară (la grotă)
9.15 – Sfânta Liturghie în limba polonă (în biserică)
9.30 – Sfânta Liturghie în limba germană (la grotă)
11.00 – Sfânta Liturghie solemnă pontificală a hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului de la Cacica, încheiată cu procesiunea în jurul bazilicii.

Celebrările vor fi transmise în direct de Radio ERCIS FM, fiind preluate şi de postul de televiziune catolic Angelus TV.