ANUNȚ

Profesorul Făgel Proboteanu a plecat la Ceruri

Colectivul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a domnului profesor de limba și literatura română, Făgel Proboteanu.
Absolvent al Facultății de Filologie din cadrul Universității București, a obținut gradul didactic I în învățământ, specialitatea Limba și literatura română, iar din 1 septembrie 1991 a devenit profesor titular al instituției noastre.
Preocuparea permanentă pentru o bună pregătire a elevilor, dragostea pentru literatură și măiestria de care a dat dovadă la orele de clasă sunt doar câteva dintre trăsăturile care l-au caracterizat pe dascălul nostru.
Profesor de înaltă ținută morală, va rămâne veșnic în amintirea celor care l-au cunoscut prin bunătate, corectitudine și loialitate.
Sincere condoleanțe! Suntem alături de familia greu încercată!