EDUCAȚIE

Posturi de director şi director adjunct în şcoli, scoase la concurs de Ministerul Educaţiei. Sunt aproape 2.000 de funcţii vacante

Ministerul Educaţiei a anunţat că a treia sesiune a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat va fi organizată în perioada 27 iunie – 30 septembrie. În urma etapelor anterioare, au rămas nu mai puţin de 1.700 de posturi vacante.

În urma sesiunilor 2021 şi 2022 au fost ocupate peste 80% din totalul funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit Ministerului Educaţiei.

Concursul va începe în 27 iunie, odată cu publicarea celor 1.700 de funcţii rămase vacante. Depunerea dosarelor de candidatură este programată în prima jumătate a lunii iulie.

Proba scrisă se va desfăşura în 8 septembrie, iar interviurile vor fi susţinute în perioada 22-29 septembrie.

Calendarul detaliat al concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (sesiunea iunie-octombrie 2022):

27 iunie – Publicarea funcţiilor vacante pentru care se organizează concursul. Constituirea comisiei naţionale, a comisiilor de organizare la nivel judeţean şi a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere

28 iunie-17 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă

18-21 iulie – Evaluarea dosarelor de înscriere

22 iulie – Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

25 iulie – Depunerea solicitărilor de analiză si remedierea eventualelor erori reclamate in etapa de înscriere

26-27 iulie – Remedierea eventualelor erori la nivelul etapei de înscriere

28 iulie – Afişarea listei finale a candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor

29 iulie – Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise. Repartizarea candidaţilor pe centre

1 august-6 sept. – Transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autorităţile locale şi companii/universităţi, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu

8 septembrie – Desfăşurarea probei scrise. Afişarea rezultatelor la proba scrisă

8-9 septembrie – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă

12-13 septembrie – Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă

13 septembrie – Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă

14-18 septembrie – Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)

19-20 septembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu

21 septembrie – Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor

22-29 septembrie – Desfăşurarea probei de interviu

23-30 septembrie – Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

30 septembrie – Afişarea rezultatelor finale ale concursului

3 octombrie – Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ

4 octombrie – Validarea rezultatelor finale

5 octombrie – Emiterea deciziilor de numire