ACTUALITATE

Peste 60% din posturile din asistenţa socială sunt ocupate cu personal având alte specializări

Mai multe deficienţe au depistat  Inspectorii Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Suceava cu prilejul unei campanii naţionale de verificare a respectării prevederilor Legii asistenţei sociale din 2011. Astfel, în timpul verificărilor s-a constat că în 9 primării nu erau organizate servicii de asistenţă socială în cadrul aparatului propriu al primarului, iar în alte două unităţi teritorial-administrative din judeţ acestea erau înfiinţate, dar nu  respectau întocmai prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797 din 2017. Campania a mai scos la iveală că din 38 de entităţi controlate, în doar 14 dintre acestea, adică 36,85%, consiliile locale aveau aprobate hotărâri de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială. În ceea ce priveşte structura de personal, inspectorii AJPIS au constatat că 73 de posturi din organigrame (17,81%) sunt ocupate de către persoane cu studii de specialitate în asistenţă socială; 63,02% sunt ocupate cu personal având alte specializări, în timp ce 19,18% sunt posturi vacante. În cele 38 de unităţi administrativ-teritoriale controlate îşi desfăşoară activitatea, de asemenea,  13 asistenţi medicali comunitari. De remarcat este şi faptul că în 20 de primării, reprezentând 53% din totalul celor verificate, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială nu aveau fişa postului completată cu atribuţiile care derivă din lege, iar la alte 36 de primării, personalul din asistenţă socială nu participase la cursuri de perfecţionare. Inspectorii Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) au mai descoperit că 32 din cele 38 de unităţi administrativ-teritoriale nu aveau elaborată strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale şi nici nu au desfăşurat activităţi pentru evaluarea nevoilor locale. În acest din urmă caz, în baza diagnozei nevoilor doar două primării au stabilit că nu se impune înfiinţarea de servicii sociale şi elaborarea de strategii în acest sens. În localităţile verificate funcţionează 3 servicii pentru copil şi familie şi 4 servicii sociale desinate adulţilor şi vârstnicilor în dificultate.