ACTUALITATE

Participare obligatorie la Recensământul populaţiei și locuințelor

Din cauza pandemiei de COVID-19, programat pentru anul 2021, Recensământul populaţiei şi locuinţelor, cercetare statistică realizată odată la 10 ani, a fost amânată pentru anul 2022, fiind în plină organizare pregătire. Economistul Daniela Ştirbu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava, informează că scopul recensământului constă obţinerea de date statistice privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, structurile demografice şi socio-economice, gospodăriile populaţiei, precum şi a celor referitoare la condiţiile de locuit. Astfel, până pe 13 martie sunt preluate date din surse administrative, între 14 martie şi 15 mai se va face autorecenzarea, urmând ca, până pe 17 iulie, recenzorii să colecteze datele, prin interviuri faţă-în-faţă.

Momentul de referinţă al Recensământului populaţiei şi locuinţelor 2021  este ora „0” din ziua de 1 decembrie 2021, la nivelul DJS Suceava fiind organizată Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului, formată din angajaţi permanenţi ai insituţiei, dar şi din personal contractual. Recensământul populaţiei şi locuinţelor din semestrul I al anului 2022 este 100% informatizat şi va avea loc preponderent online, fiecare persoană având posibilitatea de a se autorecenza. Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 19/2020, participarea la recensământ şi furnizarea de informaţii corecte şi complete, fie prin metoda autorecenzării, fie prin intermediul interviului față-în-față cu un recenzor, sunt obligatorii. 
De asemenea, conform aceluiaşi act normativ, refuzul de a furniza informațiile solicitate sau de a primi vizita recenzorului, precum și furnizarea de informaţii incorecte constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi cuprinse 1.000-5.000 lei. „Adresăm un îndemn cetăţenilor de a participa la această cercetare statistică de interes naţional şi internaţional şi de a utiliza, preponderent, autorecenzarea, ca metodă de răspuns. Adresăm rugămintea de a sprijini activitatea personalului de recensământ din teritoriu, asigurându-i de protecţia datelor cu caracter personal” a declarat Daniela Ştirbu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava Autorecenzarea oferă  posibilitatea fiecărui cetăţean cu  acces la internet de a completa online chestionarul individual, evitându-se contactul cu persoane externe locuinţei. Pentru cetățenii care nu dispun de mijloacele tehnice necesare, administraţiile locale vor instala  posturi de lucru în spații special amenajate. De cealaltă parte, recenzorii vor fi persoane de încredere, bine pregătite profesional, recenzaţii putând verifice legitimaţia și cartea de identitate aacestora. UJIR Suceava din cadrul DJS Suceava va pune la dispoziția cetățenilor, prin site-ul instituției dar și prin intermediul site-urilor unităților administrativ-teritoriale, informații și materiale video pentru promovarea și informare. „Rezultatele recensământului sunt extrem de importante, deoarece toate instituțiile locale, județene sau centrale vor utiliza aceste date pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială sau pentru a elabora strategii de dezvoltare” evidenţiază economistul Daniela Ştirbu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Suceava.