BREAKING NEWSNAȚIONAL

Noua lege RCA: Șoferii care rămân fără permis ar putea suspenda polița

Noua lege RCA schimbă regulile pentru șoferi. Potrivit unui document obținut în exclusivitate de Digi24, șoferii care rămân fără permis de conducere vor putea să suspende polița RCA pe toată perioada în care nu au carnet. Mai mult, polița RCA ar putea fi verificată chiar și atunci când mașina este parcată sau în mișcare.

Există în acest moment o plafonare a RCA, pentru că, așa cum și-a asumat guvernul în timpul Executivului condus de Nicolae Ciucă, trebuie să vină cu o modificare a legii RCA, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat cu Euroins, cu celelalte mari companii de asigurări. Avem un document care vizează, în primul rând, polițele RCA.

Șoferul ar putea suspenda asigurarea dacă rămâne fără permis sau dacă are mașina avariată:

– cerere la asigurător cu dovada;

– mașina să fie ținută în afara părții carosabile;

– perioada asigurării se prelungește prin act adițional.

La articolul 6, după alineatul (5) se introduc cinci noi alineate, cu următorul cuprins:

45) Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendarii, in condiţiile legii, a inmatriculări vehiculului sau a suspendării dreptului de circulație a acestuia, cu prezentarea dovezii existentei acesteia.

(5) Asigurătorul RCA comunică asiguratului, în termen de 5 zile de la data solicitării prevăzute la alin. (51), suspendarea efectelor contractului RCA.

(5″) Pe toată durata suspendării înmatriculării şi/sau a dreptului de circulație a vehiculului şi a efectelor contractului RCA, vehiculul se imobilizează într-un spațiu privat, in afara domeniului public.

(5) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) reprezintă încălcarea obligațiilor de asigurare RCA.

(55) In cazul suspendări efectelor contractului RCA, valabilitatea acestuia se prelungește cu perioada pentru care efectele contractului au fost suspendate, prin emiterea unui act adițional.”

Polița RCA, verificată și pe dispozitivele electronice:

– verificarea, posibilă și dacă mașina este parcată;

– verificare RCA, chiar dacă șoferul nu este oprit de polițiști pentru o infracțiune.

La articolul 28, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(2) cu urmatorul cuprins:

(2) Controlul asigurării RCA este permis și atunci când acesta se realizează prin intermediul unor dispozitive tehnice ce fac parte dintr-un sistem electronic de control şi gestiune a traficului la nivel local sau național, atunci când verificarea se realizează şi asupra vehiculelor care staționează în mod obişnuit pe teritoriul României și se realizează fără oprirea vehiculelor.

(22) Operatorii sistemelor de control prelucrează datele cu caracter personal ale asiguratilor și conducătorilor de vehicule în acord cu prevederile legislației naţionale şi europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

BAAR sau asigurătorul, obligați să emită, la cerere, certificatul cu istoricul daunelor:

– modul de folosire a certificatul în calculul poliței RCA, publicat pe site;

– fără tratament diferit pentru clienții de altă naționalitate sau cu reședință anterioară în alt stat UE

La articolul 18, alineatul (10) se modifică și va avea urmatorul conținut:

(10) BAAR sau asigurătorul RCA eliberează asiguratului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitarii acestuia, un certificat privind istoricul daunelor înregistrate cel puțin pe parcursul ultimilor 5 ani de raporturi contractuale, sau absența acestor daune; BAAR sau asigurătorul RCA utilizează formatul certificatului privind istoricul daunelor, stabilit conform actelor delegate adoptate de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Directivei 2021/2118/CE, începând cu data aplicării actelor respective.”

La articolul 18, după alineatul (10) se introduc două noi alineate cu urmatorul cuprins:

(10.1) Asigurătorul RCA publică pe site-ul propriu informații din care să rezulte politicile acestuia în ceea ce priveşte utilizarea certificatului privind istoricul daunelor la calcularea primei de asigurare.

(10.2) Asigurătorul RCA nu tratează asigurații în mod discriminatoriu și nu suprataxează primele RCA pe baza naționalității acestora sau exclusiv pe baza statului membru în care aceştia au avut reşedinţa anterioară; asigurătorul RCA tratează certificatele privind istoricul de daune emise în alte state membre în acelaşi mod în care le tratează pe cele emise in Romania.”

Organizatorii de evenimente auto, obligați să încheie o asigurare pentru eventuale prejudicii:

– dacă nu are asigurare și nu poate plăti, se va ocupa BAAR;

– BAAR va recupera banii ulterior de la organizator sau de la instituția care aprobat evenimentul

”4. Articolul 4 se modifică şi va avea urmatorul cuprins:

Art. 4. – Excepții de la obligația încheieni contractului RCA

(1) Sunt exceptate de la obligativitatea Incheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv in cadrul evenimentelor şi activitatilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstratiilor care se desfăşoară in Romlais Intr-o zona cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o al parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperi prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudicile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora.

(2) Obligația de acoperirea prejudiciilor produse prin intermediul vehiculului participant la eveniment este cel puțin egală cu valoarea sumelor chiniene asigurate stabilite la art. 6 alin. (4).

(3) Organizatorul evenimentului sportiv este responsabil de acoperirea prejudiciilor produse prin intermediul vehiculelor participante la eveniment atunci când nu s-a asigurat că exist incheissasigurarea facultativă sau instrumentul de garantare alternativ prevăzute la alin. (1).

(4) Atunci când organizatorul evenimentului sportiv nu este în măsură să acopere prejudiciile produse, rispunderea acestuia este prelată de către BAAR, plata despăgubirilor fiind efectuată din fondurile aferente Fondubei național de protectie; chetruielile efectuate de către BAAR in acest caz, impreună cu dobanda legals aferentă, sunt recuperate de la organizatorul evenimentului sportiv şi/sau cel care a acordat autorizația de organizare a evenimentului sportiv in baza dreptului de regres dobândit ca urmare a efectuării plății.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2 pet. 27, fotolile rulante sau alte vehicule similare cu propulsie proprie, destinate a fi utilizate în mod exclusiv de către o persoană cu dizabilitate fizică locomotorie, nu sunt considerate vehicule în sensul prezentei legi, acestea nefiind supuse obligației de asigurare.”

În luna aprilie, ASF și Guvernul României au decis plafonarea prețurilor RCA tocmai pentru a ține piața sub control până când ASF va modifica legea RCA. În acest moment, ASF propune prelungirea plafonării pentru încă o lună, cel mai probabil, pentru că nu au reușit să termine modificările.

Precizări:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.