BREAKING NEWSRELIGIEULTIMA ORĂ

Moliftele Sfântului Vasile cel Mare. Rugăciunea care dezleagă farmece, blesteme și jurăminte

Moliftele Sfântului Vasile cel Mare sunt rugăciuni foarte puternice, care reușesc să dezlege cele mai mari farmece, blesteme și jurăminte. Pe cât sunt de puternice, pe atât sunt de periculoase. Tocmai de aceea, înainte de rostirea lor, este nevoie de o pregătire specială.

În primul rând, Moliftele Sfântului Vasile cel Mare nu se citesc oriunde și oricând. Aceste rugăciuni puternice de dezlegare se citesc în sfintele lăcașe de cult, de către un preot, iar toți cei participanți la slujbă trebuie să aibă parte de o pregătire riguroasă.

Potrivit obiceiurilor, pe 1 ianuarie, de sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, foarte mulți credincioși merg la biserică pentru citirea acestor rugăciuni menite să alunge duhurile rele.

Postul, rugăciunea, spoveditul și împărtășitul fac parte din ritualul de pregătire pe care credincioșii trebuie să-l respecte înainte de citirea moliftelor. De reținut este și faptul că, nu toți preoții citesc aceste rugăciune de dezlegare

 

În urmă cu câțiva ani, aceste rugăciuni erau citite de către preoți și în casele credincioșilor, însă, cu timpul, s-a constatat că este un ritual destul de periculos. De ce? Aceste rugăciuni de dezlegare sunt extrem de puternice și nu pot fi rostite de către orice preot. Cu alte cuvinte, Moliftele Sfântului Vasile cel Mare agită duhurile rele, iar dacă nu suntem pregătiți în totalitate, nu le putem face față demonilor.

Rugăciune de dezlegare către Sfântul Vasile cel Mare pentru farmece, blesteme și jurăminte

„În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor.

Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Veniţi popoare să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a povăţuit pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit. Sfinte Vasile, glăsuitorule de Dumnezeu vino în ajutorul celor ce vor să înceapă a cânta laudele tale. Ci tu, părinte, îngăduitor fiind, ca un părinte, ne dai har din belşug.

Săltarea cea pătimaşă a tiraniei trupului ai înfrânat cu dragostea de înţelepciune. Pentru aceasta locuieşti întru Împărăţiile cele nestricăcioase, Sfinte Părinte Vasile. Umblând pe calea cea aspră a faptelor bune, ai ajuns la Cerescul podiş, cel neted şi liniştit şi pildă tuturor te-ai arătat, Mare Ierarhe Vasile.

Patimile sufletului împreună cu ale trupului le-ai tăiat, Părinte Vasile, cu folos, cu sabia Duhului iar pe tine jertfă te-ai adus Stăpânului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin!”