ACTUALITATENAȚIONAL

Ministrul Mediului a semnat trei contracte de finanțare, prin PNRR, pentru investiții în managementul pădurilor, al deșeurilor și transformare digitală

Ministrul Barna Tanczos a semnat ieri trei contracte de finanțare, prin PNRR, pentru investiții în managementul pădurilor, managementul deșeurilor și transformare digitală.

Primul contract de finanțare semnat ieri este încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și RNP – Romsilva și constă în lucrări de corectare a torenților pentru reducerea riscurilor generate de viituri torențiale în bazinetele amplasate în fondul forestier național administrat de ROMSILVA

Proiectul propus de Regia Națională a Pădurilor are o valoare de 109.560.000lei fără TVA și este aferent Investiției 5 Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate  de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene, din Componenta 2 PNRR –Păduri și protecția biodiversității.

„Contractul semnat acum ne va permite să fim mai operativi în lupta cu schimbările climatice, fenomene care ne afectează pe toţi și care sunt din ce în ce mai vizibile. Obiectivul acestui proiect este reprezentat de reducerea riscului de inundații, în vederea protejării persoanelor, infrastructurii și obiectivelor socio-economice aflate în zonele de risc, precum și protejarea mediului și a biodiversității prin măsuri ecologice relevante, în special cele privind asigurarea migrației peștilor și asigurarea debitului ecologic”, a declarat ministrul Barna Tanczos.

Primul pas al proiectului constă în  realizarea  conceptului  pentru  toate lucrările de modernizare care vizează  protecția împotriva inundațiilor. Acesta va cuprinde: refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de pești și debit ecologic), construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi, inclusiv scări de pești și debit ecologic, cu o înălțime maximă de 5 m. Tododată, cel puțin 4 ha de teren vor fi  refăcute prin reîmpădurire, plivire sau construire de garduri de vegetație, iar cel puțin 30 km de albii torențiale  vor fi restaurate.

Lucrările efective de corectare a torenților constau în intervenții pe albiile pâraielor aflate în fondul forestier național sau pe cursuri de apă nepermanente.

Prin ansamblul de lucrări propus, nu se intervine asupra cantității de apă sau asupra volumului deversat la o ploaie extraordinară, ci asupra turbidității, prin retenția de aluviuni și alte corpuri solide antrenate de viitură, respectiv asupra vitezei de curgere, prin atenuarea pantei longitudinale. Astfel, se va reduce amploarea fenomenului torențial în aval, cât și în fondul forestier.