POLITIC

Lucrătorii casnici, plătiți cu tichete pentru curățenie, îngrijire persoane, preparare hrană, grădinărit. Lege aprobată

Deputaţii au adoptat, marţi, în şedinţă de plen, proiectul de lege privind reglementarea activităţii prestatorului casnic. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – republicată, reglementează modul în care persoanele fizice desfăşoară activităţi casnice ocazionale remunerate exclusiv în tichete de activităţi casnice.

S-au înregistrat 257 de voturi „pentru”, 13 „contra”, 25 de abţineri.

Valoarea nominală a tichetului de activităţi casnice este de 15 lei şi poate fi actualizată anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevede un amendament al proiectului.

Ce înseamnă activitate casnică

Activitatea casnică este definită, potrivit proiectului, ca fiind activitatea ocazională, necalificată, desfăşurată de un prestator casnic în legătură cu gospodăria/gospodăriile unei familii sau ale unei persoane singure, în calitate de beneficiar casnic.

Activitatea casnică nu este efectuată în scop comercial şi nu se efectuează în beneficiul unor terţi cum ar fi:

  • servicii de curăţenie/igienizare, spălat/călcat rufe, servicii de croitorie
  • servicii de preparare a hranei
  • servicii de îngrijire corporală
  • servicii de hrănire
  • servicii de supraveghere a beneficiarului casnic dependent.

Activitatea casnică se poate desfăşura în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfăşurării acesteia, stabilit de comun acord, în condiţiile prezentei legi.

Beneficiarul casnic şi prestatorul convin asupra activităţilor şi a numărului de ore sau a volumului de muncă, plata prestatorului casnic se face conform dispoziţiilor prezentei legi, cu tichete de activităţi casnice.

Maximum 12 ore pe zi

Durata zilnică a prestării activităţilor casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depăşi 12 ore, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.

Valoarea maximă a contribuţiei lunare, calculate potrivit dispoziţiilor prezentei legi, pentru ca un prestator casnic să beneficieze de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de stat este contribuţia aferentă a minimum 85 de tichete de activităţi casnice. Valoarea acestei contribuţii nu poate fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, au decis deputaţii Comisiei de muncă.

Prin excepţie de la prevederile proiectului, pot fi prestate şi plătite prin tichete de activităţi casnice şi activităţile desfăşurate de persoanele care exercită profesia de bonă, în condiţiile legii.

În scopul aplicării dispoziţiilor legii, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale înfiinţează, până la data de 1 ianuarie 2024, Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice. Aceasta este accesibilă on-line şi/sau prin intermediul unei aplicaţii mobile, de pe orice dispozitiv.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Condiții pentru acordarea tichetelor

Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului și trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Activitatea trebuie să se desfăşoare în gospodăria beneficiarului casnic. Între prestatorul casnic şi beneficiarul casnic se stabileşte un raport juridic prin acordul de voinţă al părţilor, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităţii casnice.

Tichetul de activităţi casnice se achiziţionează de la oricare dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Proiectul, iniţiat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, stabileşte că angajaţii pot beneficia de aceste tichete şi sub formă de primă sau bonus, pe lângă salariul de bază stabilit.

Pentru veniturile realizate din desfăşurarea activităţii, prestatorul casnic datorează impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale, dar nu are calitatea de contribuabil/plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024, cu excepţia articolului 13 alineatul (1), care prevede că „în scopul aplicării prezentei legi, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale înfiinţează, până la 1 ianuarie 2024, Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice”.

De ce se propun tichete valorice pentru lucrătorii casnici

În ultimii ani s-a remarcat o cerere de forță de muncă pentru activități gospodărești, precum cele de menaj casnic, prepararea hranei, grădinărit, îngrijirea animalelor de companie și alte activități care au legătură strictă cu gospodăria unei familii sau unei persoane singure.

Astfel, s-a constatat existența unei nevoi de a contracta pe perioade atipice, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, diferite categorii de lucrători casnici pentru care, în acest moment, nu este reglementată forma de desfășurare a activității. De asemenea, din motive care țin de discreție, fidelitate și pentru a evita prezența unui intermediar, apare reticența de a apela la firme specializate care pot oferi această resursă umană.

Totuși, s-a constatat că în viața de zi cu zi sunt persoane care efectuează astfel de activități, fără a avea forme legale de muncă, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Cum va funcționa sistemul de plată și evidență a lucrătorilor casnici

Se intenționează instituirea unui sistem de plată și evidență a persoanelor care desfășoară activități casnice ocazionale în baza unor tichete de activități casnice, cumpărate de beneficiar și preschimbate ulterior în numerar de către prestatorul casnic, după reținerea contribuției de asigurări sociale și a impozitului pe venit. În acest fel, prestatorul va dobândi calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale.

La finalul prestării serviciilor stabilite de comun acord, pe baza numărului de ore efectuate şi a negocierii între părţi, beneficiarul casnic va înmâna prestatorului numărul de tichete de activități casnice aferent valorii serviciului prestat.

Tichetele de activități casnice sunt emise de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Atât achiziţia, cât şi preschimbarea în bani a tichetelor de activităţi casnice se realizează prin intermediul ANOFM, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, respectiv la agențiile locale și punctele de lucru ale acestora, la punctele de acces ale furnizorului de serviciu universal sau prin Platforma electronică de evidenţă a desfășurării activităților casnice, ce va putea fi accesibilă de pe dispozitive diferite.

Tichetele de activități casnice pot fi emise atât în format fizic, pe suport de hârtie, cât şi electronic.

Acestea nu sunt transferabile și pot fi utilizate numai de către prestatorul casnic care le-a primit, care are obligația să le preschimbe în numerar până cel târziu în a 15-a zi a lunii următoare lunii în care a fost prestată activitatea casnică, în vederea dobândirii sau menținerii calității de asigurat în sistemul asigurărilor sociale. Tichetul de activități casnice poate fi preschimbat în numerar în maximum 12 luni de la data primirii acestuia de către prestatorul casnic.

Beneficiarul casnic care achiziționează tichete de activități casnice, de la agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau de la alte unități desemnate în acest scop, suportă doar valoarea nominală a acestora, costul de tipărire și de distribuire al tichetelor fiind suportat de ANOFM.

Ce se întâmplă dacă nu sunt folosite tichetele

În situaţia în care beneficiarul casnic nu utilizează tichetele de activităţi casnice în 12 luni de la achiziţionare, cât este termenul de valabilitate al acestora, are la dispoziţie o perioadă de 30 de zile pentru a le returna agenţiilor de ocupare a forţei de muncă primind valoarea nominală a acestora. În cazul beneficiarilor care au achiziţionat tichete de activităţi casnice în format fizic, pe suport de hârtie, în momentul returnării tichetelor, va primi valoarea nominală a acestora din care se scade costul suportat de agențiile de ocupare a forţei de muncă cu tipărirea și transportul.

Valoarea tichetelor de activități casnice pierdute, deteriorate sau nereturnate în termenul prevăzut de actul normativ nu se restituie beneficiarului sau prestatorului casnic.

Aplicarea impozitului pe venit

Prestatorul casnic beneficiază de o reducere la calculul venitului net, respectiv aplicarea impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale, datorată bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit, dar și baza de calcul pentru cota contribuției de asigurări sociale este de 50% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice. În acest fel, 17,53% din valoarea nominală a tichetului de activități casnice reprezintă contribuția de asigurări sociale și impozitul pe venit, respectiv 2,63 lei.

Prestatorul casnic nu are calitatea de contribuabil/plătitor de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate, având posibilitatea de a de a se asigura opţional.

Totodată, beneficiarul casnic care a achiziționat și utilizat într-un an calendaristic un număr de cel puțin 600 de tichete de activități casnice poate beneficia gratuit, la cerere, în anul următor, de 50 de tichete de activități casnice, acordate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita fondurilor alocate cu această destinație. Aceste tichete de activităţi casnice nu generează venit impozabil pentru beneficiarii casnici.

Platforma digitală la ANOFM

Pentru operaţionalizarea implementării actului normativ este necesară dezvoltarea și implementarea unei platforme, pe care să o utilizeze și gestioneze ANOFM, prin agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Platforma digitală va facilita și automatiza procesele de calcul a contribuției de asigurări sociale şi a impozitului pe venit, precum și cele de înregistare a prestatorilor casnici și a beneficiarilor.

Implementarea investiției va fi finalizată până la data de 31 decembrie 2023, iar prevederile actului normativ vor putea fi puse în aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2024, dată de la care se vor emite tichetele de activităţi casnice.