ECONOMIC

În primul semestru, Finanţele Publice sucevene au încasat cu 1 la sută mai mult faţă de veniturile programate

Gradul de realizare al programului de încasare a veniturilor bugetare nete în primele 6 luni ale anului 2022 a fost de 100,09%, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava. Potrivit unei analize a instituţiei sucevene, în semestrul I al acestui an s-au încasat 1.511,39 de milioane lei, cu 1,35 milioane lei peste nivelul programat, cel de 1.510,04 de milioane lei. Conform sursei citate, la momentul amintit rata de colectare a arieratelor recuperabile de la persoanele juridice era de 55,43%, din totalul de 644,946 milioane de lei stinse fiind arierate recuperabile de 357,504 de milioane de lei.

În cazul persoanelor fizice, rata de colectare a arieratelor era de doar 35,62%, recuperându-se 32,721 de lei din cele 91,862 de milioane de lei arierate recuperabile.  Astfel, în total venituri colectate în an, rata de colectare a arieratelor ajunsese la 30,25%, însemnând 440,182 de milioane de lei încasări şi stingeri, la cele 1.455,072 milioane de lei total arierate constituite. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava face cunoscut că prin aplicarea măsurilor de executare silită, respectiv prin somaţii, popriri, popriri la terţi, sechestre bunuri mobile şi bunuri mobile, în primele 6 luni ale anului 2022 s-au adunat 63,520 de milioane lei, reprezentând 4,20% din total venituri bugetare încasate. În ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea fraudei fiscale, AJFP Suceava a asigurat verificarea realităţii şi legalităţii sumelor cuprinse în deconturile negative cu opţiune de rambursare (179 de acţiuni), verificarea modului de calculare, evidenţiere şi virare a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, cu prioritate la agenţii economici care desfăşoară activitate în domenii de risc, care nu depun declaraţiile fiscale sau care înregistrează restanţe la plată (439 de acţiuni). Astfel, stabilită suplimentar a fost suma de 18,587 de milioane de lei, la contribuabilii persoane juridice, şi cea de 2,687 de milioane de lei, în cazul contribuabililor persoane fizice.