ECONOMIC

Garda Forestieră Suceava a efectuat în aprilie 25 inspecții parțiale și de fond, 17 controale la exploatări forestiere și 66 de verificări de acte de punere în valoare

Au  fost constatate 8 fapte infracționale de tăiere ilegală de arbori și 7 infracțiuni de furt de material lemnos. Pentru identificarea și sancționarea celor vinovați au fost depuse 5 sesizări către organele de cercetare penală.

În luna aprilie 2024 personalul Gărzii Forestiere Suceava a desfășurat, în principal, atât activități de control privind respectarea regimului silvic, cât și acțiuni de regenerare a pădurilor.

În cadrul PNRR, care vizează inclusiv crearea de noi suprafețe de păduri, au fost depuse și verificate proiecte pentru o suprafață de 432 ha, din care s-au împădurit și recepționat deja peste 105 ha de noi păduri. Pe o suprafață de încă 161 ha lucrările de împădurire sunt în curs, urmând a fi recepționate în luna mai 2024.

Activitățile de regenerare a pădurilor, realizate în cadrul aceluiași program, investiția “Sprijin pentru refacerea potențialului fondului forestier afectat de incendii și calamități”, au vizat reîmpădurirea unei suprafețe de 36,27 ha afectate de secetă.

Principalele acțiuni de control au vizat sancționarea transportatorilor care au atașat fotografii neconforme la avizele de însoțire, fotografii identificate ca atare de către programele de inteligență artificială. În urma verificării majorității celor peste 1.400 fotografii repartizate Gărzii, s-a constatat că în 464 cazuri nu s-au respectat prevederile legale în vigoare. Aceste cazuri au fost grupate pe transportatori și s-au întocmit cca 300 de procese verbale de constatare a contravenției, cu amenzi în valoare de 582.000 lei. Această categorie de contravenții reprezintă 90% din numărul total de contravenții constatate, valoarea totală a amenzilor aplicate la nivelul lunii aprilie 2024 de către Garda Forestieră Suceava, fiind de 762.500 lei.

,,Au fost efectuate 25 inspecții parțiale și de fond, 17 controale la exploatări forestiere și 66 de verificări de acte de punere în valoare. În urma acestora, s-a constatat tăierea ilegală a 174 mc masă lemnoasă, cu o valoare de peste 58 mii lei. Totodată, au fost constatate 8 fapte infracționale de tăiere ilegală de arbori și 7 infracțiuni de furt de material lemnos. Pentru identificarea și sancționarea celor vinovați au fost depuse 5 sesizări către organele de cercetare penală.În aceeași perioadă s-au efectuat 8 acțiuni de control al circulației materialelor lemnoase pe drumuri forestiere și publice și au fost verificate 21 depozite sau instalații de debitare a lemnului.Volumul total de lemn confiscat în urma acțiunilor întreprinse în luna aprilie 2024 a fost de 972 mc, din care 412 mc fizic și 560 mc valoric,, a transmis inspector șef, Mihai GĂȘPĂREL