JUSTIȚIEULTIMA ORĂ

Fostul primar al comunei Brodina, Melen Vasile Viorel a obținut suspendarea executării pedepsei pana la soluționarea contestației în anulare pe fond

Emoții pentru un fost edil de UAT.  Acesta s-a bucurat de libertatea toata vara. Incepe sa il ia insa fiorii. Fostul primar al comunei Brodina, Melen Vasile Viorel a avut sorți de izbândă la Curtea de Apel Suceava si a reușit să obțină  admiterea  în principiu contestaţie în anulare. El este în libertate din luna iunie 2022 si se ocupă de afaceri. Luni, 19 septembrie 2022,  se afla pe rolul instanței sucevene judecarea contestaţiei în anulare.

Curtea de Apel Suceava a decis in luna martie 2021, că Vasile Viorel Melen este vinovat pentru comiterea mai multor infracțiuni.

Una din acuzațiile pentru care a fost condamnat este aceea că s-a folosit de funcția de primar al comunei Brodina pentru a facilita câștigarea unor licitații de către firma la care a fost administrator.

Este vorba de proiecte derulate prin fonduri europene care au vizat o serie de lucrări de infrastructură într-o comună învecinată. Pedeapsa pe care fostul primar din Brodina trebuie să o execute este de 3 ani și 4 luni de închisoare. Și prima instanță îl condamnase pe Vasile Viorel Melen, dar pedeapsa era de 2 ani cu suspendare sub supraveghere.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Suceava nu au fost însă de acord și au atacat-o, iar judecătorii de la Curtea de Apel au dat verdict cu executare. În dosar au fost instituite și măsuri asiguratorii, atât asupra unor bunuri personale ale fostului primar din Brodina, dar și pe active aparținând societății care a fost implicată în licitațiile vizate de ancheta DNA.

Fostul  primar al comunei Brodina, Vasile Viorel Melen, a fost trimis în judecată de Serviciul Teritorial Suceava al DNA în baza rechizitoriului finalizat în data de 12 iulie 2017 de Parchetul Anticorupție sucevean.

Atunci, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Vasile Viorel Melen, fost primar al comunei Brodina, județul Suceava în perioada 28.06.2012 – 16.03.2015 și fost administrator și asociat al SC FORESTBROD SRL Brodina în perioada 19.03.2003 – 12.06.2012, pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, ­i­nexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul ­ge­neral al Uniunii Europene. Astfel, în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina și lider al unei asocieri cu o altă firmă suceveană, a prezentat, cu rea-credință, la data de 15.03.2011, în etapa de licitație organizată de comuna Ulma, do­cumente inexacte constând într-un acord de asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina și o altă societate comercială,de profil, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum și oferta tehnică, financiară și documentele de calificare ale unei asoceri între firma fostului primar Vasile Melen și o altă firmă cu notorietate, pentru ca cea dintâi să îndeplinească criteriile de calificare pentru câștigarea licitației și obținerea contractului de lucrări nr.189/19.06.2011, aferent contractului de finanțare nerambursabilă C322010913500134 încheiat la data de 11.06.2010, între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Ulma, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 3 acțiuni de investiții:  modernizare DC Nisipitu-Lupcina; înființare și dotare centru de asistență după programul școlar, tip after-school, în localitatea Ulma, dar și modernizarea Căminului Cultural Ulma și păstrarea tradițiilor locale. SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, iar fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat a sumei de 10.783.474,88 lei.

Acordul de asociere din data de 14.03.2011 dintre SC FORESTBROD SRL și firma respectivă nu a fost încheiat în scopul realizării lucrărilor, în condițiile prevăzute în fișa de date a achiziției, ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare și câștigării licitației organizate de Primăria Ulma de către SC FORESTBROD SRL, acordul și oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, reprezentând documente inexacte din punct de vedere al realității datelor prezentate comisiei de licitație.

Procurorii DNA Suceava au considerat că în calitate de administrator al SC FORESTBROD SRL Brodina și lider al Asocierii SC FORESTBROD SRL Brodina cu cealaltă firmă suceveană, Vasile Melen a prezentat, cu rea-credință, în etapa de depunere a ofertelor la licitația organizată de comuna Brodina și în etapa de clarificări cerute în cadrul licitației,  documente inexacte, constând în acordul de asociere dintre SC FORESTBROD SRL Brodina și o altă firmă, din data de 14.05.2012, dovedit ca fiind un acord pur formal (scriptic), precum și oferta tehnică, financiară și documentele de calificare ale unei asocieri, iar în calitate de primar al comunei Brodina (funcție ocupată între timp, începând cu 28.06.2012) și reprezentant legal de proiect.

Documente false depuse de Melen pentru a obține bani  europeni

Vasile Melen a prezentat la CRPDRP Iași împreună cu dosarul depus la licitație și documente false constând în listele de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare din 09.07.2012 și 31.07.2012, în care a declarat în fals că la momentul depunerii ofertelor nu a fost acționar/asociat/admi­nistrator la firmele participante la licitații, toate acestea în ve­derea îndeplinirii criteriilor de calificare, câștigării licitației și obținerii contractelor de lucrări  aferente contractului de finanțare nerambursabilă C322010913500128 încheiat la data de 11.06.2010 între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Brodina pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul  integrat cu 5 acțiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, județul Suceava. Proiectele vizau modernizarea de drumuri comunale și pod peste pârâul Ciumârnariu; înființare a sistemului centralizat de alimentare cu apă; rețele de canalizare și stație de epurare și înființarea unui centru de asistență după programul școlar, tip after-school. In cadrul aceluiași proiect  s-a vizat achiziționarea unui sistem audio și lumini pentru dotarea Cămi­nului Cultural. Toate acestea în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, sumă totală de 11.943.158,50 lei.

Acordul de asociere din data de 14.05.2012 dintre SC FORESTBROD SRL și cealaltă firmă suceveană  nu a fost încheiat nici în acest caz, în scopul realizării lucrărilor, în condițiile prevăzute în fișa de date a achiziției, ci doar în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare și câștigării licitației organizate de Primăria Brodina de către SC FORESTBROD SRL- acordul și oferta în ansamblul ei având un caracter pur formal, firma fostului primar Vasile Melen prezentând  documente inexacte din punct de vedere al realității datelor prezentate comisiei de licitație. Melen a mai fost trimis în judecată de procurorii DNA și pentru săvârșirea unei infracțiuni de conflict de interese, constând în aceea că  în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în calitate de primar al comunei Brodina (funcție ocupată începând cu data de 28.06.2012 până la data de 16.03.2015), în perioada 31.07.2012-16.01.2013, a semnat un număr de 17 acte (contractele de lucrări încheiate între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4264/365/31.07.2012, nr. 4265/366/31.07.2012, nr. 7206/07.12.2012, nr. 2435/512/05.04.2013, nr. 5614/26.09.2012, nr. 5661/28.09.2012, nr. 4395/4522/01.08.2013, nr. 5726/4954/15.10.2013, contractul de prestări servicii încheiat între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3186/15.05.2013, acordurile cadru de servicii încheiate între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 4534/08.08.2013, nr. 5994/5204/31.10.2013 și nr. 6680/1541/21.11.2014, actul adițional încheiat între comuna Brodina și SC FORESTBROD SRL Brodina nr. 3764/29.06.2012 prin care s-a prelungit până la data de 31.03.2013 durata contractului nr. 5782/2010, contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect suprafețe de teren încheiate între comuna Brodina, reprezentată de primarul Melen Vasile Viorel și membrii familiei sale – soția și fiul, precum și SC FORESTBROD SRL Brodina, ­au­tentificate sub nr. 427/16.07.2012, nr. 486/18.04.2013, nr. 487/18.04.2013 și nr. 88/16.01.2013), prin care s-au obținut direct/indirect foloase patrimoniale în sumă totală de 136.646,55 lei, constând în contravaloarea prețului din contract al unor terenuri din comuna Brodina, în suprafață totală de 18.833 mp., pentru soția sa, Melen Ana, și fiul său, Melen David, și foloase patrimoniale în sumă totală de 22.652.941,34 lei pentru societatea SC FORESTBROD SRL ­Bro­dina, jud. Suceava, cu care s-a aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani, fiind angajat ca administrator, la data de 01.06.2004, prin contract individual de muncă nr. 17/01.06.2004 până la data de 29.06.2012, când au fost suspendate raporturile de muncă și de la care a beneficiat de foloase, constând în: salarii, dividende, restituiri sume cu care inculpatul sprijinise societatea sub formă de aport.

Firma de familie a lui Vasile Melen, trimisă și ea în judecată

Persoana juridică SC FORESTBROD SRL Brodina, jud. Suceava a fost de asemenea trimisă în judecată pentru săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Prin reprezentantul său legal – Vasile Viorel Melen -, firma a prezentat, cu rea-credință, la data de 15.03.2011, în etapa de licitație organizată de comuna Ulma, documente inexacte în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare, câștigării licitației și obținerii unui contract de lucrări aferent contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) și comuna Ulma pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul  integrat cu 3 acțiuni de investiții, în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractul de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, în sumă de de 10.783.474,88 lei. De asemenea, procurorii DNA au constatat că prin reprezentantul său legal, Vasile Viorel Melen, firma FORESTBROD a prezentat, cu rea-credință, în etapa de depunere a ofertelor la licitația organizată de comuna Brodina, în etapa de clarificări cerute în cadrul licitației, documente inexacte pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală pentru Proiectul integrat cu 5 acțiuni pentru dezvoltarea comunei Brodina, județul Suceava, în condițiile în care SC FORESTBROD SRL nu ar fi întrunit singură toate condițiile de calificare pentru a i se atribui contractele de lucrări, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și de la bugetul de stat, a sumei totale de 11.943.158,50 lei. S-a propus menținerea măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: Vasile Viorel Melen și SC FORESTBROD SRL Brodina până la concurența sumei de 13.640.414,78 lei fără TVA (din care 10.912.331.82 lei din bugetul FEADR administrat de Uniunea Europeană și 2.728.082,96 lei de la bugetul de stat). Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceav

 

Ce spune decizia din luna iunie 2022 a Curții de Apel Suceava:

,, Solutia pe scurt: În temeiul art. 431 alin. 2 Cod procedură penală, cu trimitere la art. 426 lit. b Cod procedură penală, admite în principiu contestaţia în anulare formulată de contestatorul Melen Vasile Viorel, în prezent deţinut în PNT Botoşani, împotriva deciziei penale nr. 295 din data de 24.03.2021, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. 5732/86/2017. Stabileşte termen pentru judecarea contestaţiei în anulare pentru data de 19.09.2022, ora 12:00, cu citare părţi şi încunoştinţare apărător ales. În temeiul art. 430 Cod procedură penală, suspendă executarea deciziei penale nr. 295 din data de 24.03.2021, pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. 5732/86/2017, până la soluţionarea pe fond a contestaţiei în anulare. Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului contestator Melen Vasile Viorel de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 129/2020 din data de 24.03.2021 emis în baza sentinţei penale nr. 85 din data de 11.03.2020 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosar nr. 5732/86/2017, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 295 din data de 24.03.2021 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. 5732/86/2017. Definitivă. Pronunţată azi 20.06.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală,, se arata in minuta din 20 iunie 2022,  de pe portalul Curții de  Apel Suceava.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.