administratieBREAKING NEWS

Fondul de rezervă al Consiliului Judeţean a fost golit

Deliberativul judeţean urmează a aproba, în şedinţa ordinară din această săptămână, majorarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Suceava cu 2 milioane de lei, sumă provenită din „disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului”. „Compartimentele de specialitate au identificat disponibilităţi de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul acestui an (…)” se arată în referatul de aprobare semnat de Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean, în care se menţionează că  „suma existentă la această dată în Fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean Suceava este de 20.500 de lei”. Astfel, la Fondul de rezervă bugetară vor merge 570.000 de lei, reprezentând economii la cheltuielile de personal ale aparatului propriu, prin neocuparea posturilor vacante, cât şi încă 500.000 de lei din totalul de 700.000 de lei în contul reparaţiilor imobilelor proprii, prevăzute la începutul anului 2022. Aceeaşi calea o vor lua 383.000 de lei din 1,219 milioane de lei cu titlul de asigurare a serviciilor de pază la obiectivele Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor, cât şi 200.000 de lei din totalul de 360.000 de lei sumă rezervată „pentru operaţionalizarea taberelor mobile de sinistraţi din judeţul Suceava, cheltuielile fiind mai mici decât cele estimate la momentul respectiv”. Încă 170.000 de lei reprezintă economii cu  „alte bunuri şi servicii”, iar 50.000 de lei merg la Fondul de rezervă din  totalul de 150.000 de lei prevăzut pentru asigurarea serviciului public de adăpostire a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost. Fondul de rezervă bugetară majorat cu disponibilităţile menţionate ajunge la 2,0205 milioane de lei, sumă care va fi utilizată, ulterior, în baza votului deliberativului judeţean. Potrivit legii nr. 273 din 2006, Fondul de rezervă bugetară se utilizează la „(…) finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din iniţiativă proprie”.