GENERAL

Doisprezece angajatori suceveni au fost amendaţi cu 120.000 de lei

În luna octombrie, inspectorii de muncă suceveni au organizat şi desfăşurat 273 de controale, dintre care 225 în domeniul relaţiilor de muncă, iar 48 în cel al securităţii şi sănătăţii în muncă. Romeo Butnariu, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava informează că, în luna trecută, abaterile de la legislaţia în vigoare a fost sancţionată contravenţional cu un total de 249.500 de lei. În domeniul relaţiilor de muncă, în urma celor 229 de controale întreprinse s-au aplicat 86 de amenzi însumând de 214.500 lei. Potrivit inspectorului-şef sucevean, depistate au fost 21 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 6 ale căror contracte individuale nu fuseseră transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cât şi 15 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. În consecinţă, inspectorii de muncă au amendat 12 angajatori, aceştia fiind sancţionaţi cu un total de 120.000 lei. Pe lângă cele menţionate, printre deficienţele constatate se mai evidenţiază nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară, acordarea concediilor de odihnă şi repausului săptămânal, cât şi nerespectarea dispoziţiilor referitoare la ţinerea evidenţei orelor prestate de către fiecare salariat. În octombrie 2022, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lucrătorii ITM Suceava au desfăşurat 48 de acţiuni de control, cele 57 de sancţiuni contravenţionale aplicate ridicându-se 35.000 lei. Inspectorii de muncă suceveni au descoperit, printre altele, că nu s-au comunicat şi cercetat evenimentele produse; nu au fost desemnaţi responsabili cu protecţia şi prevenirea  riscurilor de accidentare; nu s-a asigurat echipamente individuale de protecţie; nu s-a executat semnalizarea de securitate; nu s-au efectuat instruirile pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi nu s-au trimis declaraţiile prealabile pentru construcţiile noi.