ANUNȚ

Documente/Examen de promovare la DSP Suceava

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Suceava organizează, în data de 9 noiembrie 2022 ora 10, EXAMEN DE PROMOVARE din funcţia de inspector
de specialitate debutant/ asistent medical debutant în funcţia de inspector de specialitate/ asistent medical la Compartiment supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile din cadrul Direcției de Sănătate Publică Suceava .
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
Candidatii vor redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

https://www.dspsv.ro/uploads/ru/Octombrie%202022/ANUNT%20EXAMEN%20PROMOVARE%209.11.pdf