BREAKING NEWSJUSTIȚIE

DNA caută 25 de procurori! Înscrierea candidaților are termen limită

În perioada 08 – 10 mai 2023, Direcția Națională Anticorupție organizează interviul pentru numirea procurorilor cu funcții de execuție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru ocuparea unui număr de 25 de posturi de procuror, , după cum urmează:
a) la Structura centrală a direcției – 12 posturi din care:
– 3 posturi la Secția judiciară penală;
– 2 posturi la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție;
– 6 posturi la Secția de combatere a corupției;
– 1 post la Serviciul de cooperare internațională și programe.

b) la Serviciile teritoriale ale direcției – 13 posturi din care:
– Serviciul teritorial Alba-Iulia: 2 posturi;
– Serviciul teritorial Constanța: 1 post;
– Serviciul teritorial Galați: 2 post;
– Serviciul teritorial Oradea: 3 posturi;
– Serviciul teritorial Ploiești: 3 posturi;

– Serviciul teritorial Târgu Mureș: 1 post;
– Serviciul teritorial Timișoara: 1 post.

La concurs se pot înscrie procurorii care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute de art. 94 rap. la art. 86 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu aplicarea art. 168 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, respectiv:
a) să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, cu excepția cazurilor în care a intervenit radierea sancțiunii disciplinare;
b) să aibă o bună pregătire profesională;
c) să aibă o conduită morală ireproșabilă;

d) să aibă o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător, calculată la data susținerii probei interviului (la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concurs se ia în considerare perioada în care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție, în conformitate cu dispozițiile art. 168 alin. 2 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară).

Concursul constă în susținerea unui interviu în fața comisiei de interviu.

Conform art. 94 rap. la art. 86 alin. (13) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se va urmări:
a) verificarea pregătirii profesionale;
b) verificarea capacității de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea;
c) verificarea rezistenței la stres;
d) existența unei conduite morale ireproșabile, precum și a altor calități specifice, respectiv: complexitatea și diversitatea activităților, motivația candidatului, inițiativă și creativitate;
e) activitatea desfășurată de candidați, cunoașterea unei limbi străine și cunoștințele de operare pe calculator.

Interviul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București, ora urmând să fie comunicată din timp candidaților.

Înscrierea candidaților la concurs se face la comisia de organizare a concursului, la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 4, sector 1, București, până la data de 18 aprilie 2023, inclusiv.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.