BREAKING NEWSECONOMIC

Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Suceava, 13 sesizări ale organelor de cercetare penală, pentru un prejudiciu de peste 54 de milioane de lei

Acţiunile de control antifraudă din anul 2023 au vizat pe nu mai puţin de 2.254 de contribuabili, informează Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Suceava. Conform unei informări a instituţiei regionale cu sediul în Suceava, în urma controalelor au fost cuantificate implicaţii fiscale în sumă de 136,976 de milioane de lei, reprezentând TVA, impozite, contribuţii de asigurări sociale, contribuţii de asigurări de sănătate şi alte impozite. În acelaşi timp, încălcarea prevederilor actelor normative de competenţa activităţii DRAF a fost sancţionată cu amenzi şi confiscări totalizând 29,968 de milioane de lei. Organelor de cercetare le-au fost înaintate 13 acte de cercetare penală, în cazul cărora valoarea prejudiciului însuma 54,44 de milioane de lei. Urmare a activităţii de verificare documentară desfăşurată de inspectorii DRAF Suceava, în anul 2023 au fost finalizate 389 de acţiuni.

Potrivit informării citate, în cazul a 348 de entităţi au fost emise decizii de impunere, valoarea obligaţiilor stabilite însumând aproximativ 47,606  de milioane de lei. În anul 2023, resursele Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au fost alocate pe coordonate precum identificarea şi investigarea cazurilor complexe de evaziune fiscală care afectează semnificativ realizarea veniturilor bugetare, în scopul „destructurării lanţurilor evazioniste” şi eliminarea din sistem a societăţilor de tip „fantomă”. Monitorizării au fost fenomenele de indisciplină financiară, slaba conformare la plată şi activităţile cu risc fiscal ridicat, controalele operative axându-se pe descoperirea şi sancţionarea abaterilor de la prevederile legale. Controalele au vizat inclusiv dotarea agenţilor economici cu noile case de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, precum şi conectarea la sistemul informatic naţional al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Suceava are în raza de competenţă judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Neamţ şi Bacău.