ANUNȚBREAKING NEWSPUBLICITATE

DIICOT organizează concurs de promovare a grefierilor

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM organizează concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor din cadrul
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, după cum urmează:
– 1 post de grefier șef cabinet;
– grefier șef al Serviciului de resurse umane;
– grefier șef al Serviciului teritorial Iași;
– grefier șef al Serviciului teritorial Bacău.
Concursul va avea loc începând cu data de 18 martie 2024, ora 10,00, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din
Bucureşti, Strada Sfânta Vineri, nr. 33, sector 3.
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:
– prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale
specifice funcţiei pentru care candidează;
– testare scrisă privind verificarea activităţii profesionale.
La concursul pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor se are
în vedere îndeplinirea următoarelor criterii:
– studii medii sau studii superioare juridice;
– să dețină funcția de grefier în cadrul parchetelor;
– are o vechime de cel puţin 3 ani în funcţia de grefier, iar în cazul grefierilor
cu studii superioare juridice este necesară o vechime de minimum 6 luni în funcţia
de grefier;
– activitate profesională deosebită, evaluată cu calificativul „foarte bine” în ultimii 3 ani, respectiv 6 luni.
Îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus se constată prin raport întocmit de procurorul şef serviciu unde candidatul îşi desfăşoară activitatea.
Cererile de înscriere la concurs se depun la Serviciul de resurse umane, din cadrul direcţiei, până la data de 1 martie 2024, însoţite de raportul menţionat anterior, curriculum vitae, precum şi orice alte acte pe care candidatul le consideră ca fiind relevante. Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor manageriale specifice funcţiei pentru care candidează se depune până la data de 8 martie 2024, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0214123226. Prezentul anunţ este afişat şi pe site-ul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la adresa www.diicot.ro.