ANUNȚ

DIICOT angajeaza grefieri. Sunt scoase la concurs 10 posturi la structurile teritoariale

Concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice în cadrul structurii teritoriale ale Directiei  de Combatere a Crimei Organizate. Snuntul a fost facut de structura centrala

,, În temeiul dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Hotărârea nr. 126 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea, precum și Hotărârea nr. 26 din data de 1 martie 2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care au fost aprobate tematica și bibliografia pentru concurs,
DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM organizează concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de grefier cu studii
superioare juridice:
– 1 post de grefier în cadrul Biroului teritorial Satu-Mare,
– 2 posturi de grefier în cadrul Biroului teritorial Călăraşi,
– 1 post de grefier în cadrul Serviciului teritorial Bacău,
– 1 post de grefier în cadrul Serviciului teritorial Iaşi,
– 1 post de grefier în cadrul Serviciului teritorial Suceava,
– 1 post de grefier în cadrul Biroului teritorial Brăila,
– 1 post de grefier în cadrul Biroului teritorial Covasna,
– 1 post de grefier în cadrul Biroului teritorial Hunedoara,
– 1 post de grefier în cadrul Biroului teritorial Teleorman.
Concursul va avea loc începând cu data de 19 iunie 2023, de la ora 10,00, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Bucureşti, Strada Sfânta Vineri nr. 33, sector 3,

şi constă în susţinerea următoarelor probe:
– proba practică eliminatorie de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator sau de dactilografiere;
– proba scrisă la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă şi organizare judiciară.
Se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de
exerciţiu;
b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
c) cunosc limba română;
d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
e) au studii superioare juridice;
f) posedă cunoştinţe de operare pe calculator sau de dactilografiere.
La înscriere candidaţii vor primi formularul cererii tipizate.
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere tipizată;
b) actul de identitate (copie);
c) diploma de licenţă (copie);
d) certificatul de cazier judiciar;
e) certificatul de cazier fiscal;
f) caracterizare de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învăţământ absolvită;
g) datele rezultate din evidenţa operativă a organelor judiciare (vor fi solicitate de comisia de organizare după afişarea rezultatelor finale);
h) curriculum vitae;
i) adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt candidatul pentru exercitarea funcţiei;
j) chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concurs.
Copiile documentelor prevăzute la lit. b) şi c) vor fi însoţite, la depunerea dosarului, de originale, certificarea acestor copii urmând a fi făcută de către un
membru al comisiei de organizare a concursului.
Taxa de înscriere, în cuantum de 250 lei, se plăteşte la casieria direcţiei.
Dosarele de concurs se depun la Serviciul de resurse umane din cadrul Structurii centrale a direcţiei, până la data de 29 mai 2023.
Verificarea dosarelor se realizează de comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi şi a celor respinşi se afişează şi se publică pe site-ul direcţiei
cu 7 zile înainte de data concursului.