BREAKING NEWSJUSTIȚIE

Dergaci Serghei,arestat de procurosii suceveni va fi deferit justitiei din Germania

Curtea de Apel Suceava a admis astazi,,  cererea de executare a mandatului european de arestare referinţă dosar 4 Gs 2260/22 emis la data de 07.10.2022 de Judecătoria Tubingen, Germania, în baza mandatului de arestare naţional Dosar nr. 4 Gs 2261/22 emis la data de 07.10.2022 de Judecătoria Tubingen, împotriva persoanei solicitate Dergaci Serghei.

Aceeasi instanta a dispus predarea persoanei solicitate Dergaci Serghei autorităţii judiciare emitente, pe baza consimţământului acesteia, consemnat în proces-verbal încheiat la data de 17.11.2022, potrivit art. 104 alin. 5 din Legea nr. 302/2004. În baza art. 104 alin. 6 şi 10 din Legea 302/2004 si  dispune arestarea persoanei solicitate Dergaci Serghei împotriva căreia s-a emis mandatul european de arestare referinţă dosar 4 Gs 2260/22 emis la data de 07.10.2022 de Judecătoria Tubingen, Germania, în baza mandatului de arestare naţional Dosar nr. 4 Gs 2261/22 emis la data de 07.10.2022 de Judecătoria Tubingen, în vederea predării, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17.11.2022 şi până la data de 16.12.2022, inclusiv. În baza art. 104 alin. 13 din Legea nr. 302/2004, dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare.

Curtea de Apel Suceava a constatat că persoana solicitată Dergaci Serghei a fost reţinută 24 de ore prin ordonanţa nr. nr. 4004/II/5/2022 din data de 10.11.2022 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, începând cu ora 10:15, şi arestată provizoriu prin încheierea nr. 25/10.11.2022 a Curţii de Apel Suceava pe o durată de 15 zile, începând cu data de 10.11.2022 şi până la data de 24.11.2022, inclusiv. Constată încetate efectele mandatului de arestare nr. 38 din data de 10.11.2022, emis de Curtea de Apel Suceava în baza încheierii nr. 25 din aceeaşi dată. Ia act că persoana solicitată Dergaci Serghei nu a renunţat la regula specialităţii.

Decizia instantei este definitiva