ECONOMIC

Darea în chirie va fi declarată obligatoriu la Finanţe. Cine face excepție

Începând cu data 1 ianuarie 2023 devine obligatorie înregistrarea la organul fiscal competent a contractelor de închiriere, aduce în atenţia contribuabililor Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, anunţând că aşa consacră prevederile OG nr. 16 din 2022 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal. Astfel, contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, prin darea în chirie, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite în termen de cel mult 30 de zile de la încheierii sau producerii modificării acestuia, la organul fiscal competent. Potrivit purtătorului de cuvânt Oana Violeta Apetrea, în cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea a acestora, cât şi a modificărilor survenite, se face în termen cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării. Sursa citată precizează că sunt exceptate de la înregistrare contractele de arendă şi închirierile în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală. „Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava recomandă contribuabililor utilizarea serviciilor electronice oferite de ANAF având în vedere avantajele depunerii electronice a declaraţiilor fiscale, 24 de ore din 24, evitarea deplasărilor la sediile organelor fiscale, economisirea de timp si resurse, şi, nu în ultimul rând, eliminarea formularelor în format hârtie, cu beneficii importante asupra protecţiei mediului înconjurător” arată Oana Violeta Apetrea, purtătorul de cuvânt la Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava.