GENERAL

Contrabandist de țigări condamnat cu suspendare

Curtea de Apel Suceava a admis astazi,  apelul formulat de inculpatul Groholea Leonte împotriva sentinţei penale nr. 81 din 17.02.2022 pronunţată de Judecătoria Suceava în dosar nr. 5347/314/2021.

Aceeasi instanta desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în rejudecare: Înlătură din sentința penală apelată doar dispozițile privitoare la soluția de condamnare și de aplicare a pedepselor complementare și accesorii, a inculpatului Groholea Leonte, și în rejudecare: Constată că prin Încheierea din data de 26.09.2022 pronunţată de Curtea de Apel, s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 pentru care inculpatul Groholea Leonte a fost trimis în judecată prin rechizitoriul nr.1528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, și condamnat prin sentința apelată, într-o infracţiune de deținere în afara antrepozitului fiscal, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Codul fiscal din 2015 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 Cod procedură penală, condamnă inculpatul Groholea Leonte, la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deținere în afara antrepozitului fiscal, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Codul fiscal din 2015 cu aplicarea art.5 Cod penal ?i art.75 alin.2 lit.a Cod penal (fapta din 23.04.2019). În temeiul art. 91 alin. 1 raportat la art. 92 alin. 1 şi 2 Cod penal suspendă executarea pedepsei de 6 luni închisoare sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, termen ce se calculează de la data pronunțării prezentei decizii.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen., obligă inculpatul Groholea Leonte, ca pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Suceava, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Groholea Leonte are obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. Potrivit art. 94 alin. 2 Cod penal supravegherea executării obligaţiei prev. de art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal se face de Serviciul de Probațiune Suceava. Conform art. 93 alin. 3 Cod penal raportat la art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Groholea Leonte va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 zile la una din următoarele două instituţii publice: Primăria comunei Şerbăuţi, jud. Suceava, respectiv Primăria comunei Calafinde?ti, jud. Suceava, instituţia urmând a fi decisă de consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de Probaţiune Suceava în urma evaluării iniţiale a inculpatului. În temeiul art. 404 alin. 2 cod procedură penală, raportat la art. 96 alin. 1, 2, 4, 6 cod penal, art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatui Groholea Leonte asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligaţiei impuse ori neîndeplinirii integrale a obligaţiilor civile stabilite sau săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în sancţiunea revocării suspendării sub supraveghere urmată de executarea pedepsei. Precizează temeiul de drept al confiscării speciale ca fiind art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal. În temeiul art. 2 alin. 1, art. 6 alin. 3 şi 4 din Legea 268/2021, constată că Autoritatea Vamală Române, prin Direcţia Regională Vamală Iaşi, este succesoarea în drepturi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi.