GENERAL

Consiliul Județean se reunește pe 10 martie. Vezi ordinea de zi

Dispoziție privind convocarea Consiliului Judeţean Suceava în şedinţă ordinară pentru ziua de vineri, 10 martie 2023, ora 10:00.

pct. 1 Prezentarea spre aprobare a Procesului – verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Suceava 20 februarie 2023.

pct. 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între UAT-Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și UAT-Municipiul Fălticeni prin Consiliul local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava, pentru realizarea obiectivului de investiție: ”Reabilitare, modernizare, consolidare și extindere bază nautică din municipiul Fălticeni”.

pct. 3 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Suceava și a bugetului Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pe anul 2023.

pct. 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlilor speciale din județul Suceava și a CJRAE” și a cheltuielilor legate de proiect, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 15 – Educație.

pct. 5 Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului monument istoric situat în municipiul Rădăuți, Calea Cernăuți, nr. 47, județul Suceava, înscris în Cartea Funciară nr.35019 Rădăuți.