GENERAL

Compania Națională de Investiții modernizează drumurile din comunele Drăgoiești și Berchișești. Contractul are o valoare de 2.819.953 EURO

Mai multe drumuri din comunele Drăgoiești și Berchișești, vor fi refăcute cu fonduri de la Compania Națională de Investiții SA. La sfârșitul lunii noiembrie 2022,  licitația a fost finalizată. Comisia de evaluare a ales oferta depusă de  Conest SA Iași , contractul de achiziție fiind atribuit prin procedură simplificată.

,,SCNA1041427 – Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiective de investitii Pachet 23 – Lot 1-3 : Lot 1 – „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Dragoiesti, judetul Suceava” Lot 2 – „Refacere sector calamitat km 2+000, km 2+100 in satul Corlata, comuna Berchisesti, judetul Suceava” si Lot 3 – „Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in comuna Ciortesti, judetul Iasi”, ,se arata pe SICAP. Valoarea este de 13.676.770,93 RON respectiv 2.819.953 EUR).

13.676.770,93 RON
Descriere:
Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiective de investitii Pachet 23 – Lot 1-3 : Lot 1 – „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Dragoiesti, judetul Suceava” Lot 2 – „Refacere sector calamitat km 2+000, km 2+100 in satul Corlata, comuna Berchisesti, judetul Suceava” si Lot 3 – „Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in comuna Ciortesti, judetul Iasi” Valoarea estimata este de 15.577.755,16 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 3.624.273,49 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 137.177,81lei – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 3.435.562,25 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 51.533,43 lei din care subcap. 5.1.1. – 34.355,62 lei si 5.1.2. – 17.177,81 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 1.510.988,05 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 77.063,67 lei; – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 1.412.733,38 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 21.191 lei din care subcap. 5.1.1. – 14.127,33 lei si 5.1.2. – 7.063,67 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 10.442.493,62 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 192.492,62 lei; – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 10.098.523,15 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 151.477,85 lei din care subcap. 5.1.1. – 100.985,23 lei si 5.1.2. – 50.492,62 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

.În cele două comune sunt vizate acele drumuri afectate de ploile masive.

1.510.988,05 RON
satul Corlata, comuna Berchisesti, judetul Suceava
Lot 2 – „Refacere sector calamitat km 2+000, km 2+100 in satul Corlata, comuna Berchisesti, judetul Suceava”
Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiective de investitii Pachet 23 – Lot 1-3 : Lot 2 – „Refacere sector calamitat km 2+000, km 2+100 in satul Corlata, comuna Berchisesti, judetul Suceava” Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 1.510.988,05 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 77.063,67 lei; – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 1.412.733,38 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 21.191 lei din care subcap. 5.1.1. – 14.127,33 lei si 5.1.2. – 7.063,67 lei;
3.624.273,49 RON
comuna Dragoiesti, judetul Suceava
Lot 1 – „Reabilitare infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Dragoiesti, judetul Suceava”a
Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiective de investitii Pachet 23 – Lot 1-3 : Lot 1 – „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri in comuna Dragoiesti, judetul Suceava” Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 3.624.273,49 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 137.177,81lei – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 3.435.562,25 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 51.533,43 lei din care subcap. 5.1.1. – 34.355,62 lei si 5.1.2. – 17.177,81 lei;

In același contract sunt incluse și reparații la drumuri într-o comună din Județul Iași

10.442.493,62 RON
comuna Ciortesti, judetel Iasi
Lot 3 – „Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in comuna Ciortesti, judetul Iasi”
Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executia de lucrari pentru obiective de investitii Pachet 23 – Lot 1-3 : Lot 3 – „Reabilitarea drumurilor afectate de pagubele produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase in comuna Ciortesti, judetul Iasi” Valoarea estimata pentru Lotul 3 este de 10.442.493,62 lei fara TVA, fiind compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare si asitenta tehnica (cap. 3) – 192.492,62 lei; – Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) – 10.098.523,15 lei; – Alte cheltuieli – organizare de santier (subcap. 5.1.) – 151.477,85 lei din care subcap. 5.1.1. – 100.985,23 lei si 5.1.2. – 50.492,62 lei;