ACTUALITATEULTIMA ORĂ

CNSU a aprobat scoaterea din rezervele de stat a 18 construcții ușoare – La ce vor fi folosite

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat duminică o hotărâre prin care se propune scoaterea de la rezervele de stat a 18 construcţii uşoare din elemente modulate şi a unor bunuri materiale şi mijloace de cazarmament necesare sprijinirii cetăţenilor străini şi apatrizi care sosesc din Ucraina pe teritoriul municipiului Bucureşti şi al judeţelor Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui.

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂRE nr. 15 din 06.03.2022 privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor construcţii uşoare din elemente modulate şi a unor bunuri materiale şi mijloace de cazarmament pentru sprijinirea cetăţenilor străini şi apatrizi care sosesc din Ucraina pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a judeţelor Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui

Având în vedere solicitările Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale precum cele ale Instituţiei Prefectului municipiului Bucureşti şi Instituţiei Prefectului din judeţele Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, referitoare la alocarea unor construcţii uşoare din elemente modulate şi a unor bunuri de strictă necesitate pentru sprijinirea cetăţenilor străini şi apatrizi care sosesc din Ucraina pe teritoriul judeţelor menţionate, luând în considerare degradarea situaţiei de securitate din Ucraina care a generat exodul masiv al populaţiei din zonele afectate şi deplasarea acestora către statele vecine determinând astfel apariţia unei crize umanitare reprezentată în principal de nevoia acută de a asigura nevoile de bază ale acestor persoane, respectiv cazare, hrană şi condiţii minime de igienă, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 20 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a 18 construcţii uşoare din elemente modulate şi a unor bunuri materiale şi mijloace de cazarmament necesare sprijinirii cetăţenilor străini şi apatrizi care sosesc din Ucraina pe teritoriul municipiului Bucureşti şi a judeţelor Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui.
(2) Cantităţile propuse a fi scoase de la rezervele de stat şi repartizarea acestora către unităţile administrativ-teritoriale sunt prevăzute în anexă.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

ANEXA la HCNSU nr. 15 din 06.03.2022

Repartiţia bunurilor materiale şi mijloacelor de cazarmament pe unităţi administrative

I. Bunuri materiale şi mijloace de cazarmament propuse a fi repartizate municipiului Bucureşti.

Nr. PRODUSUL UNITATE DE MĂSURĂ CANTITATE
crt.
1. Saltele bucăţi 350
2. Pături bucăţi 350
3. Cearşafuri bucăţi 700
4. Perne bucăţi 350
5. Feţe de pernă bucăţi 700

II. Bunuri materiale şi mijloace de cazarmament propuse a fi repartizate judeţului Galaţi

Nr.
crt. PRODUSUL UNITATE DE MĂSURĂ CANTITATE
1. Paturi bucăţi 500
2. Saltele bucăţi 500
3. Pături bucăţi 500
4. Cearşafuri bucăţi 1000
5. Perne bucăţi 500
6. Feţe de pernă bucăţi 1000
7. Saci de dormit bucăţi 500

III. Bunuri materiale şi mijloace de cazarmament propuse a fi repartizate judeţului Iaşi

Nr. PRODUSUL UNITATE DE MĂSURĂ CANTITATE
crt.
1. Paturi bucăţi 500
2. Saltele bucăţi 500
3. Pături bucăţi 500
4. Cearşafuri bucăţi 1000
5. Perne bucăţi 500
6. Feţe de pernă bucăţi 1000
7. Saci de dormit bucăţi 500

IV. Bunuri materiale şi mijloace de cazarmament propuse a fi repartizate judeţului Neamţ

Nr. PRODUSUL UNITATE DE MĂSURĂ CANTITATE
crt.
1. Paturi bucăţi 500
2. Saltele bucăţi 500
3. Pături bucăţi 500
4. Cearşafuri bucăţi 1000
5. Perne bucăţi 500
6. Feţe de pernă bucăţi 1000
7. Saci de dormit bucăţi 500

V. Bunuri materiale şi mijloace de cazarmament propuse a fi repartizate judeţului Suceava

Nr. PRODUSUL UNITATE DE MĂSURĂ CANTITATE
crt.
1. Construcţii
modulare tip
container bucăţi 8
2. Paturi bucăţi 500
2. Saltele bucăţi 500
3. Pături bucăţi 500
4. Cearşafuri bucăţi 1000
5. Perne bucăţi 500
6. Feţe de pernă bucăţi 1000
7. Saci de dormit bucăţi 500

VI. Bunuri materiale şi mijloace de cazarmament propuse a fi repartizate judeţului Vaslui

Nr. PRODUSUL UNITATE DE MĂSURĂ CANTITATE
crt.
1. Paturi bucăţi 40
2. Saltele bucăţi 40
3. Pături bucăţi 80
4. Cearşafuri bucăţi 80
5. Perne bucăţi 40
6. Feţe de pernă bucăţi 80
7. Construcţii
modulate tip
container bucăţi 10
8. Corturi bucăţi 20
9. Conserve de porc kg 250
10. Pateu de ficat kg 250