ECONOMIC

Certificate eliberate de autoritati pentru inchirierea unui apartament. Ce idei traznite mai are humoreanul Cadariu, ajuns ministru al Turismului

Persoanele fizice care doresc sa inchirieze camere sau locuințe pentru turiști  ar putea sa o faca numai în baza unui certificat eliberat de autorități. Documentul stabilește clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism și este eliberat, în prezent, doar agenților economici.

Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, liberalul  Daniel Cadariu, pregătește un ordin care va include persoanele fizice în categoria operatorilor economici ce desfășoară activități de cazare, alimentație publică în structuri de primire turistice.

Astfel, persoanele fizice nu-și vor mai putea pune la dispoziție, turiștilor, locuințele sau camerele, decât în baza unui astfel de certificat. În plus, pentru a face turism, cei care închiriază turiștilor vor avea nevoie și de acordul vecinilor.

Cum arata ordinul pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Economiei:

Proiectul de Ordin al ministrului Antreprenoriatului și Turismului va completa și modifica normele dintr-un alt act normativ, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013. Documentul a fost pus în dezbatere publică la Ministerul Economiei.

Având în vedere prevederile art. 2 lit. d) și art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 85 și art. 87 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului,

ministrul antreprenoriatului și turismului, emite următorul ORDIN

 

Art. I – Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 şi 353 bis din 14 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 2 litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) operator economic – persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora, respectiv societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism;”

 

  1. La articolul 4 după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (11) și (12) cu următorul cuprins:

„(11) Eliberare certificat de clasificare pentru persoane fizice – în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale, depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentația cu următorul conținut:

  1. a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice;
  2. b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
  3. c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistică;
  4. d) acordul vecinilor din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă, pentru unitățile aflate în locuințe de tip condominiu;
  5. e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistică precum și adresa unității respective.

(12) Operatorii economici persoane fizice pot solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.”

 

  1. La articolul 58 după anexa nr. 3 se introduce anexa nr. 31 – Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare operatorilor economici persoane fizice, având cuprinsul din anexa la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta.