INTERNAȚIONALULTIMA ORĂ

Ce ar trebui să facă Rusia cu Ucraina? [Traducerea unui articol de propagandă al unei publicații rusești cu peste 1.400.000 vizualizări]

Avertisment: Ceea ce urmează să citiți este o traducere directă a unui articol scris de un propagandist rus.  #Rusia.

Articolul a fost publicat in data de 03.04.2022 si are in prezent peste 1.455.833 milioane de vizionari.

Sursa articol rusesc aici:

Am scris despre inevitabilitatea denazificării Ucrainei încă din aprilie anul trecut. Nu avem nevoie de o Ucraină nazistă, banderistă, inamicul Rusiei și un instrument al Occidentului folosit pentru a distruge Rusia. Astăzi, problema denazificării a luat o turnură practică.

Denazificarea este necesară atunci când un număr considerabil de populație (foarte probabil majoritatea) a fost supusă regimului nazist și s-a angajat în agenda acestuia. Adică, atunci când ipoteza „oameni buni – guvern rău” nu se aplică. Recunoașterea acestui fapt formează coloana vertebrală a politicii de denazificare și a tuturor măsurilor sale, în timp ce faptul în sine constituie subiectul acesteia.

Aceasta este situația în care s-a aflat Ucraina. Faptul că alegătorul ucrainean a ales între „pacea lui Poroșenko” și „pacea lui Zelenskyi” nu trebuie să vă înșele: Ucrainenii au fost destul de mulțumiți cu cea mai scurtă cale spre pace prin intermediul unui blitzkrieg, la care au făcut aluzie cu tărie ultimii doi președinți ucraineni atunci când au fost aleși. Aceasta a fost metoda folosită pentru a-i „pacifica” pe antifasciștii de acasă din Odesa, Harkov, Dnipro, Mariupol și alte orașe rusești – metoda terorii totale. Iar ucrainenii obișnuiți erau de acord cu aceasta. Denazificarea este un set de acțiuni care vizează grosul nazificat al populației, care, din punct de vedere tehnic, nu poate fi pedepsit direct ca și criminal de război.

Acei naziști care au luat armele trebuie să fie distruși pe câmpul de luptă, cât mai mulți dintre ei. Nu trebuie făcută nicio distincție semnificativă între Forțele Armate ale Ucrainei și așa-numitele „batalioane naționaliste”, precum și Apărarea Teritorială, care s-au alăturat celorlalte două tipuri de unități militare. Toate sunt la fel de complice la violențele oribile față de civili, la fel de complice la genocidul poporului rus și nu respectă legile și obiceiurile de război. Criminalii de război și naziștii activi trebuie să fie pedepsiți în așa fel încât să ofere un exemplu și o demonstrație. Trebuie efectuată o lustrație totală. Toate organizațiile implicate în acțiunile naziste trebuie eliminate și interzise. Cu toate acestea, pe lângă cele mai înalte grade, un număr semnificativ de oameni obișnuiți sunt, de asemenea, vinovați de a fi naziști pasivi și complici ai naziștilor. Aceștia au sprijinit autoritățile naziste și le-au fost alături. O pedeapsă corectă pentru această parte a populației poate fi posibilă doar prin suportarea greutăților inevitabile ale unui război corect împotriva sistemului nazist, purtat cu cât mai multă grijă și moderație cu putință privește civilii. Denazificarea ulterioară a acestei părți a populației va lua forma reeducării prin reprimarea ideologică (suprimarea) paradigmelor naziste și o cenzură dură nu numai în sfera politică, ci și în sferele culturii și educației. Prin cultură și educație se va realiza nazizarea generalizată pe scară largă a populației, asigurată de garanțiile dividendelor rezultate din victoria regimului nazist asupra Rusiei, de propaganda nazistă, de violența și teroarea internă și de războiul de 8 ani împotriva populației din Donbas, care s-a revoltat împotriva nazismului ucrainean.

Denazificarea poate fi realizată doar de către învingător, ceea ce înseamnă (1) controlul necondiționat al acestuia asupra procesului de denazificare și (2) autoritatea care poate asigura un astfel de control. În acest scop, o țară care este denazificată nu poate deține suveranitate. Statul denazificator, Rusia, nu poate adopta o abordare liberală față de denazificare. Ideologia denazificatoare nu poate fi contestată de partea vinovată care este denazificată. Atunci când Rusia admite că Ucraina trebuie să fie denazificată, aceasta admite, în esență, că scenariul Crimeei nu poate fi aplicat întregii Ucraine. În mod corect, acest scenariu nu a fost posibil nici în Donbasul insurgent în 2014. Doar rebeliunea de 8 ani împotriva violenței și terorii naziste a reușit să ducă la o unificare internă și la refuzul deliberat, explicit și pe scară largă de a păstra orice asociere sau relație cu Ucraina, care s-a identificat ca o comunitate nazistă.

Perioada de denazificare nu poate dura mai puțin de o generație care trebuie să se nască, să se crească și să se maturizeze în condițiile denazificării. Nazificarea Ucrainei durează de mai bine de 30 de ani – începând încă din 1989, când naționalismul ucrainean a primit forme legale și legitime de autoexprimare politică și a condus mișcarea pentru „independență”, stabilind un curs pentru nazism.

Perioada de denazificare nu poate dura mai puțin de o generație care trebuie să se nască, să crească și să se maturizeze în condițiile denazificării. Nazificarea Ucrainei durează de mai bine de 30 de ani – începând încă din 1989, când naționalismul ucrainean a primit forme legale și legitime de autoexprimare politică și a condus mișcarea pentru „independență”, stabilind un curs pentru nazism.

Actuala Ucraină nazificată se caracterizează prin lipsa de formă și ambivalență, ceea ce îi permite să deghizeze nazismul în aspirația la „independență” și la calea „europeană” (occidentală, pro-americană) a „dezvoltării” (în realitate, la degradare) și să afirme că „nu există nazism” în Ucraina, „doar câteva incidente sporadice”. Într-adevăr, nu există un partid nazist principal, nu există un Führer, nu există legi rasiale în toată regula (doar o versiune decupată sub forma represiunilor împotriva limbii ruse). Ca urmare – nicio opoziție sau rezistență împotriva regimului.

Cu toate acestea, toate cele enumerate mai sus nu fac din nazismul ucrainean o „versiune ușoară” a nazismului german din prima jumătate a secolului XX. Dimpotrivă: din moment ce nazismul ucrainean este liber de astfel de norme și limitări de „gen” (care sunt, în esență, un produs al tehnologiilor politice), el se poate răspândi liber, la fel ca o bază pentru orice nazism – atât cel european, cât și, în forma sa cea mai dezvoltată, rasismul american. De aceea, nu poate exista niciun compromis în timpul denazificării, ca în cazul formulei „nu la NATO, da la UE”. Occidentul colectiv este în sine arhitectul, sursa și sponsorul nazismului ucrainean, în timp ce susținătorii banderitei din vestul Ucrainei și „memoria lor istorică” este doar unul dintre instrumentele nazificării Ucrainei. Ukronazismul reprezintă o amenințare mult mai mare pentru lume și pentru Rusia decât versiunea hitleristă a nazismului german.
Aparent, numele „Ucraina” nu poate fi păstrat ca titlu al niciunei entități statale complet denazificate pe teritoriul eliberat de regimul nazist. Republicile populare, nou create pe teritoriile eliberate de nazism, trebuie să se dezvolte și se vor dezvolta pe baza practicilor de autoguvernare economică și de securitate socială, de restaurare și modernizare a sistemelor de servicii esențiale pentru populație.
Direcția lor politică nu poate fi neutră în practică: răscumpărarea vinovăției lor în fața Rusiei pentru că au tratat-o ca pe un inamic se poate manifesta doar prin sprijinirea Rusiei în procesele de restaurare, renaștere și dezvoltare. Nu se poate permite ca pe aceste teritorii să se întâmple niciun „plan Marshall”. Nu poate fi posibilă nicio „neutralitate” în sensul ideologic și practic, compatibilă cu denazificarea. Persoanele și organizațiile care vor deveni instrumente ale denazificării în noile republici denazificate nu pot decât să se bazeze pe sprijinul direct al Rusiei în materie de organizare și de forță.

Denazificarea va include în mod inevitabil de-ucrainizarea – respingerea inflației artificiale pe scară largă a componentei etnice în autoidentificarea populației din teritoriile istorice Malorossia și Novorossia, care a fost inițiată de autoritățile sovietice. Fiind un instrument al superputerii comuniste, acest etnocentrism artificial nu a rămas nerevendicat după căderea acesteia. A fost transferat, în rolul său aservit, către o altă superputere (puterea de deasupra statelor) – superputerea Occidentului. Acesta trebuie readus în limitele sale naturale și dezbrăcat de funcționalitatea politică.
Spre deosebire, de exemplu, de Georgia sau de statele baltice, istoria a dovedit că este imposibil ca Ucraina să existe ca stat-națiune, iar orice încercare de a „construi” un astfel de stat-națiune duce în mod natural la nazism. Ucrainismul este o construcție artificială antirusească care nu are o substanță civilizațională proprie, un element subordonat unei civilizații străine și străine. Doar debanderizarea nu va fi suficientă pentru denazificare: elementul banderist nu este decât o mână și un paravan, o deghizare a proiectului european al Ucrainei naziste, motiv pentru care denazificarea Ucrainei înseamnă inevitabila sa de-europenizare.

Elitele banderiste trebuie eliminate; reeducarea lor este imposibilă. „Bog” social, care le-a susținut activ și pasiv prin acțiune și inacțiune, trebuie să treacă prin greutățile războiului și să interiorizeze experiența trăită ca lecție istorică și răscumpărare a vinovăției sale. Cei care nu au sprijinit regimul nazist și au avut de suferit de pe urma acestuia și a războiului pe care l-a declanșat în Donbas trebuie să se consolideze și să se organizeze, trebuie să devină coloana vertebrală a noilor autorități, cadrul lor vertical și orizontal. Istoria a arătat că tragediile și dramele din timpul războiului sunt în beneficiul popoarelor care au fost tentate și antrenate de rolul lor de dușman al Rusiei.

Operațiunea de denazificare a Ucrainei, care a început cu o fază militară, va urma aceeași logică a etapelor în timp de pace ca și în timpul operațiunii militare. În fiecare etapă, va fi necesar să se realizeze schimbări ireversibile, care vor deveni rezultatele etapei corespunzătoare. În acest caz, etapele inițiale necesare ale denazificării pot fi definite după cum urmează:
– Eliminarea formațiunilor armate naziste (ceea ce înseamnă orice formațiuni armate din Ucraina, inclusiv Forțele Armate ale Ucrainei), precum și a infrastructurii militare, informaționale și educaționale care asigură activitatea acestora;
– Înființarea instituțiilor de autoguvernare populară și a miliției (de apărare și de aplicare a legii) din teritoriile eliberate pentru a proteja populația de teroarea grupărilor naziste clandestine;
– Instalarea spațiului informațional rusesc;
– Confiscarea materialelor educaționale și interzicerea programelor educaționale la toate nivelurile care conțin orientări ideologice naziste;
– Investigații în masă menite să stabilească responsabilitatea personală pentru crime de război, crime împotriva umanității, răspândirea ideologiei naziste și sprijinul acordat regimului nazist;
– Lustrație, făcând publice numele complicilor regimului nazist, implicându-i în muncă forțată pentru a restaura infrastructura distrusă ca pedeapsă pentru activitățile naziste (dintre cei care nu au devenit pasibili de pedeapsa cu moartea sau de închisoare);
– Adoptarea la nivel local, sub supravegherea Rusiei, a unor acte normative primare de denazificare „de jos”, interzicerea tuturor tipurilor și formelor de renaștere a ideologiei naziste;
– Înființarea de memoriale, semne comemorative, monumente pentru victimele nazismului ucrainean, perpetuarea memoriei eroilor luptei împotriva acestuia;

– Includerea unui set de norme antifasciste și de denazificare în constituțiile noilor republici populare;
– înființarea unor instituții permanente de denazificare pentru o perioadă de 25 de ani.
Rusia nu va avea aliați în denazificarea Ucrainei. Pentru că aceasta este o afacere pur rusească. Și, de asemenea, pentru că nu doar versiunea Bandera a Ucrainei naziste va fi eradicată. Procesul va afecta, de asemenea, și mai ales, totalitarismul occidental, programele impuse de degradare și dezintegrare a civilizației, mecanismele de subjugare sub superputerea Occidentului și a Statelor Unite.
Pentru a pune în practică planul de denazificare a Ucrainei, Rusia însăși va trebui să se despartă definitiv de iluziile pro-europene și pro-occidentale, să se recunoască drept ultima autoritate în protejarea și conservarea acelor valori ale Europei istorice (Lumea Veche) care merită să fie păstrate și pe care Occidentul le-a abandonat în cele din urmă, pierzând lupta pentru sine. Această luptă a continuat de-a lungul secolului XX și și-a găsit expresia în războiul mondial și în revoluția rusă, care au fost legate inextricabil una de cealaltă.
Rusia a făcut tot posibilul pentru a salva Occidentul în secolul XX. Ea a pus în aplicare principalul proiect occidental care constituia o alternativă la capitalism, care a învins statele naționale – proiectul roșu socialist. A zdrobit nazismul german, un descendent monstruos al crizei civilizației occidentale. Ultimul act de altruism rusesc a fost mâna sa întinsă de prietenie, pentru care a primit o lovitură monstruoasă în anii 1990.
Tot ceea ce a făcut Rusia pentru Occident, a făcut-o pe cheltuiala sa, făcând cele mai mari sacrificii. În cele din urmă, Occidentul a respins toate aceste sacrificii, a devalorizat contribuția Rusiei la rezolvarea crizei occidentale și a decis să se răzbune pe Rusia pentru ajutorul pe care l-a oferit în mod dezinteresat. De acum înainte, Rusia își va urma propriul drum, fără să se îngrijoreze de soarta Occidentului, bazându-se pe o altă parte a moștenirii sale – conducerea în procesul global de decolonizare.
Ca parte a acestui proces, Rusia are un potențial ridicat de parteneriate și alianțe cu țări pe care Occidentul le-a asuprit timp de secole și care nu au de gând să își pună din nou jugul. Fără sacrificiul și lupta Rusiei, aceste țări nu ar fi fost eliberate. Denazificarea Ucrainei este, în același timp, decolonizarea sa, pe care populația Ucrainei va trebui să o înțeleagă pe măsură ce începe să se elibereze de intoxicarea, tentația și dependența de așa-numita alegere europeană.
* O organizație extremistă interzisă în Rusia.

sursa foto:pixabay.com