RELIGIE

Calendar ortodox 11 aprilie 2022. Sărbătoare pentru creştinii ortodocşi de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

Calendar ortodox 11 aprilie 2022. Sărbătoare cu cruce roşie pentru creştinii ortodocşi de Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

Sfântul Calinic de la Cernica s-a născut în Bucureşti, pe 7 octombrie 1787. La doar 20 de ani, acesta ajunge la mănăstirea Cernica, din apropierea Bucureştiului. Părinţii săi se numeau Antonie şi Floarea şi erau foarte credincioşi.

În 1808, la îndrumarea duhovnicului său, tânărul Constantin devine monahul Calinic, iar timp de 31 de ani, acesta a fost ieromonah, preot şi stareţ al mănăstirii Cernica.

Sărbătoare cu cruce roşie pentru creştinii ortodocşi

Refuzând să fie mitropolit al Ungrovalahiei, a fost ales, în anul 1850, în fruntea episcopiei Râmnicului.

Mănăstirea Frăsinei este una dintre înfăptuirile sale de seamă. În acest loc, nu au acces femeile. Potrivit tradiţiei, Sfântul Calinic a pus pe drumul spre Frăsinei o bornă: „Până aici au voie femeile, de aici este partea monahilor.”. Această bornă a fost scoasă în perioada comunistă, păstrându-se acum în mănăstire, potrivit creştinortodox.ro

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a iubit de mic rugăciunea, tăcerea, cinstea și milostenia. Încă de când era călugăr tânăr în Mănăstirea Cernica, postea foarte mult, își împlinea regulat canonul și pravila cu multă osârdie, se lupta împotriva somnului și nu lipsea niciodată de la slujbele bisericii, după mărturia bătrânului Hariton, iar ziua lucra împreună cu părinții la ascultările cele grele ale mănăstirii.

După plecarea la Sfântul Munte a duhovnicescului său părinte, ieroschimonahul Pimen, Cuviosul Calinic și-a pus această aspră rânduială, ca în toată săptămâna să nu mănânce bucate fierte la foc, fără numai pâine cu apă, după apusul soarelui, iar sâmbăta și Duminica să meargă la trapeză împreună cu părinții și să se mângâie cu înfrânare.

Mărturisesc părinții care l-au cunoscut pe Sfântul Calinic că fața îi era mereu palidă de multa postire și ochii adânciți în orbite din pricina multor privegheri și a atâtor lacrimi. Căci dobândise de la Dumnezeu darul lacrimilor la sfânta rugăciune.

În anul 1813, murind de ciumă mulți preoți călugări din Mănăstirea Cernica, starețul Timotei stăruia mereu să facă preot pe smeritul ierodiacon Calinic. El însă se lepăda de un dar mare ca acesta, socotindu-se pe sine cu totul nevrednic. Însă, fiind foarte ascultător și lăsându-se în voia lui Dumnezeu, a primit taina sfintei preoții, săvârșind cele sfinte ân toată viața sa cu lacrimi și cu multă evlavie.

Rugăciune puternică către Sfântul Calinic de la Cernica

În ziua prăznuirii, credincioşii pornesc în pelerinaj la Mănăstirea Cernica pentru a se ruga Sfântului, mare făcător de minuni.

„Ai ştiut că ne vin vremuri grele, o, Sfinte Părinte Calinic, și vărsat-ai lacrimi pentru ele, ajutor să dai, oricât de mic. Tu ne-ai dăruit minune mare, prin sfintele moaşte de ierarh, pentru vremurile de-ncercare și pentru nenorociri, hotar”.

„Picură-ne, dar, şi nouă lacrimi, din suflete, blânde ploi de har, căci avem păcate, multe patimi de care nici nu avem habar. În foamete şi în sărăcie nu ne lăsa azi, părinte drag, țara noastră, dulcea Românie, îţi aşteaptă rugăciunea-n prag! De la mânăstirea din Cernica, Strălucirea ta ne-alungă frica”!