GENERAL

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe doi sfinți de mare importanță pentru istoria și spiritualitatea românească

Marți, 26 septembrie 2023, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe doi sfinți de mare importanță pentru istoria și spiritualitatea românească: Sfântul Neagoe Basarab, domn al Țării Românești, și Sfântul Ioan Evanghelistul, apostol și autor al uneia dintre cele patru Evanghelii. Este o sărbătoare cu cruce neagră, adică o zi în care nu se fac nunți, botezuri sau alte slujbe de veselie.

Sfântul Neagoe Basarab – domnitor și ctitor
Sfântul Neagoe Basarab a fost domn al Țării Românești între anii 1512 și 1521. A fost un conducător înțelept, drept și milostiv, care a apărat țara de invaziile otomane și a promovat cultura și credința ortodoxă. A fost un mare ctitor de biserici și mănăstiri, printre care se numără celebra Mănăstire Curtea de Argeș, unde este și înmormântat. A fost autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii românești, “Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, o carte de învățăminte morale și politice.

Sfântul Neagoe Basarab a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2008, la propunerea Patriarhului Daniel. Troparul său spune: „Domnitor preaînțelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de locașuri sfinte, prieten al Sfinților Părinți, învățător luminat de Duhul Sfânt și mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

Sfântul Ioan Evanghelistul – apostol și scriitor
Sfântul Ioan Evanghelistul a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos. A fost fiul lui Zevedei și al Salomeei, și fratele lui Iacob cel Mare. A fost pescar pe Marea Galileii, până când a fost chemat de Mântuitor să-L urmeze. A fost cel mai tânăr dintre apostoli și cel mai iubit de Iisus. A fost martor la multe minuni și învățături ale lui Iisus, precum schimbarea la față, învierea fiicei lui Iair, vindecarea slugii sutașului, spălarea picioarelor, cina cea de taină, agoniseala din grădina Ghetsimani, judecata lui Pilat, răstignirea și moartea pe cruce. A fost singurul apostol care nu L-a părăsit pe Iisus la patimile Sale și a stat lângă cruce împreună cu Maica Domnului. De la Iisus a primit misiunea să o ocrotească pe Maica Sa ca pe propria sa mamă.

Sfântul Ioan Evanghelistul a scris una dintre cele patru Evanghelii canonice, care se distinge prin profunzimea teologică și spirituală. A scris și trei epistole universale și cartea Apocalipsei, care conține viziuni despre sfârșitul lumii și despre Împărăția lui Dumnezeu. A predicat Evanghelia în Asia Mică, unde a fondat șapte biserici. A fost exilat pe insula Patmos de împăratul roman Domițian, pentru că nu a vrut să se închine la idoli. A fost eliberat după moartea împăratului și s-a întors la Efes, unde a murit la o vârstă înaintată, fiind singurul apostol care nu a suferit moarte martirică.

Sfântul Ioan Evanghelistul este cinstit de Biserica Ortodoxă ca fiind “teologul”, adică cel care a vorbit despre Dumnezeu cu cea mai mare cunoaștere și iubire. Este considerat ocrotitorul teologilor, scriitorilor, editorilor, tipografilor și al tuturor celor care lucrează cu cuvântul. Este reprezentat în icoane ca fiind un bărbat tânăr, cu păr lung și barbă scurtă, ținând în mână o carte sau o sulă. Troparul său spune: „Apostole iubit al lui Hristos Dumnezeu, grăbește-te să ne ajute pe noi cei ce ne rugăm ție cu credință, căci cel ce ai luat în brațe pe Cuvântul vieții, ai putere să mijlocești pentru noi înaintea Lui.”

Sărbătoarea din 26 septembrie 2023 din calendarul ortodox ne aduce aminte de doi sfinți care au slujit lui Dumnezeu și poporului român cu credință, iubire și înțelepciune. Sfântul Neagoe Basarab și Sfântul Ioan Evanghelistul sunt exemple de viață creștină și de mărturisire a Evangheliei. Să ne rugăm lor să ne ocrotească și să ne lumineze mintea și inima