RELIGIE

Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Dumitrie Izvorâtorul de Mir”din Botoșana

Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Dumitrie Izvorâtorul de Mir” este aşezată în vatra satului Botoşana şi este loc de adunare şi închinăciune în fiecare duminică sau zi de sărbătoare. Ea a fost construită între anii 1802 – 1810 de către meşterul Grigore Ulian din Câmpulung Moldovenesc pentru a înlocui vechea biserică care era neîncăpătoare.

Biserica este construită din bârne de brad aşezate pe o talpă din lemn de stejar şi o temelie înaltă de piatră. Are formă de cruce, cu pereţi din lemn de brad prinşi în cheutori în “coadă de rândunic㔺i blăniţi cu scândură. Capetele bârnelor de sub streaşină sunt lungi şi crestate către exterior.

Construcţia are formă triconică şi absida altarului în cinci laturi, separată față de restul corpului construcției. Lăcașul de cult este prevăzut cu o singură intrare, aflată în peretele sudic al pronaosului, care are o formă poligonală.

Biserica de lemn din Botoşana a fost integrată în circuitul turistic şi face parte din patrimonul naţional. Această splendoare arhitectonică este unicat deoarece este cea mai încăpatoare biserică de lemn din toată zona Moldovei. Ea deţine două catapetesme dintre care cea care desparte naosul de pronaus prezintă elemente rare în pictura bisericească şi anume obiectele de tortură ale Mântuitorului. Aceste iconostase păstrate din secolul al XIX-lea şI obiectele vechi de cult care înfrumuseţează lăcaşul, redau o atmosferă autentic românească unde secole întregi strămoşii satului şi-au regăsit liniştea sufletească .