ANUNȚ

Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava in parteneriat cu SC Unic Sports SRL implementează proiectul “NOI competențe= NOI oportunități”, ID: 142519

 

 

 

Proiectul “NOI competențe=NOI oportunități” are ca OBIECTIV GENERAL imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini in cadrul intreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate, care își desfășoară activitatea principală sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională in domeniul competențelor digitale (IT) pentru 310 angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invățare la locul de muncă.

Prin acest proiect susținem antreprenoriatul din 7 regiuni de dezvoltare a României (regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), prin:

 

– formarea profesională a 310 angajați ce provin din intreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din intreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Programele de formare profesională sunt gratuite, pentru ocupațiile Designer web, Operator introducere, validare și prelucrare date și Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, persoanele din grupul țintă obținând o certificare ANC de calificare nivel 2-4, o certificare ANC non-formală precum și alte acreditări specifice in domeniul IT.

 

Pentru sprijinirea angajatorilor și angajaților, în cadrul proiectului vor fi continuate campaniile de informare și conștientizare a populației cu privire la beneficiile formării profesionale în domeniul IT, susținerii și dezvoltării sectoarelor/domeniilor economice competitive identificate conform SNC și in corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, cât și campaniile de sprijinire a angajatorilor în elaborarea și introducerea de noi programe de învățare la locul de muncă.

 

Detalii suplimentare se pot obţine la:

Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava- telefon 0230-222722, 0740-136979, 0745-824473, e-mail: imm_sv@yahoo.com.

sursa:comunicat de presa