ANUNȚ

Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici și Mijlocii Suceava in parteneriat cu SC Unic Sports SRL implementează proiectul “NOI competențe= NOI oportunități”, ID: 142519

 

 

Proiectul “NOI competențe=NOI oportunități” are ca OBIECTIV GENERAL imbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini in cadrul intreprinderilor din regiunile mai puțin dezvoltate, care își desfășoară activitatea principală sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă, prin derularea unei campanii de conștientizare a angajatorilor cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin furnizarea de servicii de formare profesională in domeniul competențelor digitale (IT) pentru 310 angajați, precum și prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invățare la locul de muncă.

Prin acest proiect susținem antreprenoriatul din 7 regiuni de dezvoltare a României (regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), prin:

 

– formarea profesională a 310 angajați ce provin din intreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din intreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior.

Programele de formare profesională oferite in cadrul proiectului sunt gratuite, în ocupațiile Designer web, Operator introducere, validare și prelucrare date și Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, angajații obținând o certificare ANC de calificare formală in domeniul IT.

 

– continuarea activităților de identificare și selectare a minim 32 IMM-uri care vor fi sprijinite prin proiect în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, din care minimum 5 IMM-uri vor fi sprijinite pentru introducerea de programe de invățare la locul de muncă.

 

 

Detalii suplimentare se pot obţine la:

Asociația Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava- telefon 0230-222722, 0740-136979, 0745-824473, e-mail: imm_sv@yahoo.com.

 

sursa:comunicat de presa